Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Lukijalta | Hyvinvoinnin edistäminen perustuu asukkaiden olosuhteiden tuntemiseen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen on pitkään ymmärretty olevan tärkeä yhteiskunnallinen toimintatapa. Vuosien kuluessa on nähty hyviä esimerkkejä ohjelmista ja projekteista, joilla on saavutettu merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia parannuksia. Niiden pohjalta on myös kyetty jatkuvasti kehittämään ennaltaehkäisyyn sopivia, vaikuttavia toimintatapoja.

Tieteellinen, kerättyyn tietoon ja seurantaan perustuva työ on ollut mittavaa ja luo pohjaa yhä tehokkaammalle ja vaikuttavammalle toiminnalle. Myös oman hyvinvointialueemme organisaatioissa on kauan tehty onnistunutta, käytännön työhön nivellettyä kehittämistyötä. Tälle pohjalle on turvallista rakentaa myös hyvinvointialueemme vaikuttava hyte-työ.

Hyväksytyn hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta ovat laajat. Keskeistä on toimia lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona ja valmistella aluehallitukselle tehtäväalueen strategisia linjauksia sekä antaa aluehallitukselle lausuntoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista.

Muina tehtävinä on valmistella aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle vuosittain annettava raportti asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutetuista toimenpiteistä sekä valmistella aluehallitukselle esitys alueelliseksi hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi. Erittäin merkittävä tehtävä on edistää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ja yhdyspintatyötä sekä edistää alalla toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja niiden vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Uudessa organisaatiossa on aina mahdollisuus uusiin käytännön toimintatapoihin ja yhteistyömuotoihin. Tällainen mahdollisuus on mielestäni nytkin käytettävissä, kun hyvinvointialue aloittelee toimintaansa. Hyvässä yhteistyössä lautakunnan jäsenten kanssa meillä on mahdollisuus edistää ja vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä hyvinvointialueen organisaatiossa, kykenemme luomaa toimivat ja mutkattomat yhteystyön muodot kaikkien kuntien kanssa, pystymme yhdistämään hyvinvointityötä tekevät järjestöt toimivaan vuorovaikutukseen kanssamme ja keskenään sekä voimme edistää osallistavaa, matalan kynnyksen suhdetta alueemme asukkaisiin.

Mielestäni onkin erityisen tärkeää pohtia, mitä hyvinvoinnin paraneminen edellyttää asukkaiden arjessa ja miten erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten haasteet kyetään entistä paremmin ottamaan huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyössä. Tällöin tarvitaan ymmärrystä ja erityisesti kykyä ja halua asettua erilaisessa tilanteessa olevien ihmisten asemaan.

Tarvitaan kykyä ja halua asettua erilaisessa tilanteessa olevien ihmisten asemaan.

Näin ajateltuna hyte-työ onnistuu sitä paremmin, mitä kattavampi ja realistisempi on tietämys asukkaiden olosuhteista, tarpeista ja mahdollisista vaikeuksista. Kerättyä tietoa näistä asioista on paljon olemassa hyvinvointiraporteissa, ja sitä kerätään ja analysoidaan jatkuvasti. Lautakunnan jäsenten ja valmistelevien virkamiesten hyvä yhteistyö on tärkeä edellytys olemassa olevan tiedon siirtämisessä käytännön toiminnaksi.

Työ voi onnistua sitä paremmin, mitä ajankohtaisempaa tietoa arkisen elämän asioista, pienistäkin, on päätösten pohjana. Tällaista ruohonjuuritason tietoa saadaan käyttöön vain luomalla sopivat yhteydenpito- ja vaikuttamiskanavat alueemme asukkaiden kanssa.

Matalan kynnyksen yhteydenpidolle tulisi kyetä luomaan sellaiset muodot, että niitä voisi käyttää aina silloin, kun siihen tuntuu olevan tarvetta. Hyvinvointi vahvistuu yhdessä tekemällä.

Kirjoittaja on hollolalainen lääkintöneuvos, aluevaltuutettu sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja (kok.).