Lukijalta: Säästäkää Orimattilan keskustan pääkatu

Anssi Autere

Olen Paavo Palokankaan (ESS 24.5.) ja Tarmo Taavilan (OS 14.5.) kanssa täsmälleen samaa mieltä Orimattilan keskustan runtelusta.

Osuuskauppa Hämeenmaan valitsema ylimielinen tiedottamisen linja asetti Prisma-hankkeen hyvin hankalaan valoon. Millaista reagointia liikeyritys mahtoi odottaa?

Tutustuin Prisman asemakaavaehdotukseen Orimattilan kaupungin nettisivuilla.

Vaihtoehdot 1 ja 2 (VE 1, VE 2) tulee poistaa jatkokäsittelystä. Näissä vaihtoehdoissa Erkontie vedettäisiin mutkalle kiertämään "väliaikainen" parkkipaikka.

Molemmat mainitut vaihtoehdot olisivat kestämättömiä Orimattilan taajaman toimivuutta ajatellen.

Mainitut suunnitelmat eivät edistä taajaman kehitystä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti tai kulttuurisesti.

Ne eivät missään muodoin vaali rakennetun ympäristön kauneusarvoja. Yhdyskunnan toimivuus ja hyvän rakentamisen periaate eivät toteudu.

Liikenteen toimivuuteen ei saada kestävää ratkaisumallia ja kevyen liikenteen toimintaedellytykset sivuutetaan.

Mistään osasuunnitelmasta ei käy selville projektin kokonaiskustannusten määrä eikä niiden jakautuminen osapuolten kesken.

Kustannusarviota ei ole tai sitä ei haluta jostain syystä julkaista?

Jos mainitun kauppakeskuksen on laajennuttava, laajentukoon se nykyisen epäesteettisen peltikompleksin yhteyteen Orimatin ja Palojoen rannan suuntaan, joka ilmenee vaihtoehdosta 3 (VE 3). Erkontie jäisi näille sijoilleen.

Esitän tämän ratkaisun yhteydessä, että Matintie poistetaan kaavasta lisätilan saamiseksi. Hämeenmaa on jo nyt katkaissut Matintien puomituksella, lähes isännän otteita soveltaen.

Kompleksi kertoisi hyvin selkeästi tuleville sukupolville, miten rumuutta korostavat arvot olivat muodissa 2000-luvulla!

Omana vaihtoehtonani (VE 4) esitän, että liikeyritykselle kaavoitetaan ja myydään maa-ala niin sanotulta Villin pellolta, Hevostien ja Villintien väliltä, jonne kompleksi sopii huomattavasti paremmin kuin kaupungin keskustaan.

Nykyinen kauppa muuttuisi tämän jälkeen niin sanotuksi Sale-kaupaksi.

Kommentoi