Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Työryhmä esittää rajamenettelyä, joka mahdollistaisi perusteettomiksi arvioitujen turvapaikkahakemuksien käsittelyn nopeasti heti rajalla

Muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen voidaan varautua lakimuutoksilla, arvioi asiaa tarkastellut sisäministeriön johtama työryhmä.

Työryhmän selvityksen perusteella ulkomaalaislakiin, vastaanottolakiin ja rajavartiolakiin voitaisiin tehdä muutoksia, joista olisi hyötyä hybridivaikuttamiseen vastaamisessa ja tilanteen hallinnassa. Muutokset liittyisivät turvapaikkamenettelyyn ja rajaturvallisuuden ylläpitoon.

Työryhmän mukaan esimerkiksi ulkomaalaislakia voitaisiin muuttaa siten, että siihen sisällytettäisiin rajamenettely, joka mahdollistaisi perusteettomiksi arvioitujen turvapaikkahakemuksien käsittelyn nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä.

Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Hakemukset tutkittaisiin myös rajamenettelyssä yksilöllisesti, perusteellisesti ja oikeudenmukaisesti.

Selvityksessä esitetään myös, että sellaisen henkilön turvapaikkahakemus, jonka voidaan vakavista syistä katsoa olevan vaaraksi Suomen kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, voitaisiin tutkia niin sanotussa nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä. Tällöin hakijalla ei olisi automaattista oikeutta jäädä Suomeen odottamaan mahdollisen valitusmenettelyn lopputulosta.

Aitoja rajalle, raideliikenne seis?

Selvityksessä esitetään myös, että Rajavartiolaitoksen teknistä valvontaa koskevia rajoituksia vähennettäisiin. Teknisen valvonnan tehokkaampi käyttö mahdollistaisi Rajavartiolaitoksen henkilöstön työpanoksen tarkoituksenmukaisemman kohdentamisen.

Estelaitteita koskevan sääntelyn kehittäminen puolestaan mahdollistaisi sen, että estelaite, kuten aita, voitaisiin rakentaa muuallekin kuin raja-aukon reunaan. Esityksessä nostetaan esille myös mahdollinen tarve rajoittaa raideliikennettä tai keskeyttää se tilapäisesti, kuten vesiliikenteen osalta jo nykyisin voidaan toimia.

Selvityksessä esitetään myös, että reserviläisiä ja Rajavartiolaitoksen opiskelijoita voitaisiin hyödyntää Rajavartiolaitoksen toiminnan tukena nykyistä joustavammin. Selvityksen mukaan olisi myös hyödyllistä, jos Rajavartiolaitoksella olisi oikeus pyytää ja vastaanottaa suoraan toiselta valtiolta apua kahdenvälisesti.

Matkapuhelimet tarkempaan syyniin

Työryhmä esittää myös matkapuhelimiin kohdistettavan laite-etsinnän tarkempaa selvittämistä. Laite-etsinnästä voisi olla hyötyä sekä rajavalvonnan että turvapaikkahakemuksen rekisteröinnin ja käsittelyn yhteydessä, sillä yhä suurempi osa ihmisten mukanaan kuljettamista matkustamiseen liittyvistä asiakirjoista on pelkästään sähköisessä muodossa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että selvitettäisiin mahdollisuutta säätää radioteknistä valvontaa koskevasta uudesta toimivaltuudesta. Radiotekninen valvonta tarkoittaisi oikeutta havaita ja paikantaa sähkömagneettisia aaltoja lähettäviä laitteita, kuten matkapuhelimia. Se ei kuitenkaan oikeuttaisi esimerkiksi tunnistamaan laitteen haltijaa tai viestinnän sisältöä.

Työryhmän mukaan radiotekninen valvonta mahdollistaisi henkilöresurssin tarkoituksenmukaisen suuntaamisen laajamittaisen maahantulon tilanteessa.

Ministeriöt töihin

Sisäministeriön johtama työryhmä arvioi sisäasiainhallinnon lainsäädäntöä ja sen muutostarpeita muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi. Työryhmä esittää lainsäädäntömuutosten yksityiskohtaisempaa selvittämistä ja niiden vaikutusten arviointia.

Työryhmä esittää, että selvityksen arviot säädösmuutostarpeista tarkastellaan asianomaisissa ministeriöissä viivytyksettä.

Hallitus tulee käsittelemään työryhmän selvitystä, ja siitä keskusteltaneen sisäministeriön mukaan myös parlamentaarisesti.

Selvityksessä on tarkasteltu ainoastaan normaaliolojen lainsäädäntöä. Poikkeusoloissa käyttöön otettavista lisätoimivaltuuksista säädetään valmiuslaissa, jonka uudistaminen on käynnistymässä oikeusministeriössä.