Oikeusministeriö: Lakimuutos vireille, jotta tiedusteluvalvontavaltuutetulle saadaan sijainen

Valtuutetun tehtävänä on muun muassa valvoa tiedustelumenetelmien lainmukaisuutta. Tuomas Sarparanta

Oikeusministeriö on käynnistämässä lakimuutosta, jotta tiedusteluvalvontavaltuutetulle saadaan sijainen.