Sote-palvelunsa ulkoistaneet kunnat puolustavat malliaan ja vaativat sen hyötyjen huomioimista uudistuksessa – "Ulkoistusten avulla on parannettu palvelujen saatavuutta"

Eteläsavolainen Rantasalmi on yksi sote-ulkoistuksia toteuttaneista kunnista. Tuija Pauhu

Sosiaali- ja terveyspalvelunsa ulkoistaneet kunnat vaativat yhteisessä kannanotossaan, että hallituksen olisi ennen sote-uudistuksen läpivientiä arvioitava huolellisesti jo toteutettujen ulkoistusten hyödyt.