Velkaneuvonnan jonot ovat lyhentyneet, mutta alueelliset erot edelleen suuria: Pisimmillään tapaamista joutuu odottamaan kolme kuukautta

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi vuoden 2019 alussa kunnilta valtion oikeusaputoimistoille. Kimmo Seppälä

Velkaneuvonnan siirto kunnilta valtion oikeusaputoimistoille lyhensi keskimääräistä jonotusaikaa mutta ei poistanut jonotilanteen suuria valtakunnallisia eroja.