Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Päijät-Häme

Oliko valtuutetuille esiteltyjen KymiRing-materiaalien avoimuus poikkeuksellista vai vitsi – asiasta väännetään yhä Lahdessa

Vuosia kestänyt matka KymiRingin radan valmistumiseen on ollut mutkaisa ja työllistänyt hallinto-oikeuksia. Kuva: Antti Yrjönen

Lahden kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksymä kahden miljoonan euron pääomistus KymiRingille KOKO Lahden ja Lahti Eventsin kautta hiertää edelleen osaa kaupungin poliitikoista. Itse pääomitus on parhaillaan toimeenpanokiellossa, koska seitsemän lahtelaispoliitikkoa valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Yksi valittajista, Asukkaiden Lahti -ryhmää edustava Seppo Korhonen kysyi viime viikolla Etelä-Suomen Sanomien yleisönosastossa (11.9.), miksei jo huhtikuun alussa hyväksytty KymiRingin viime vuoden tilinpäätös ollut lahtelaisten päättäjien käytettävissä.

KymiRingin viime vuoden tilinpäätös rekisteröitiin kaupparekisteriin heinäkuussa, mutta yhtiön hallitus on tilinpäätöksen allekirjoittanut jo maaliskuun lopussa ja tilintarkastaja huhtikuun alussa.

Tilinpäätös oli nähtävillä ja pyydettävissä

Lahden kaupunginhallituksen silloinen puheenjohtaja Pekka Komu (sd.) sanoo, että tietoa oli päätöksenteon yhteydessä saatavissa riittävästi ja monipuolisesti. Kaupunginhallituksen elokuun lopussa hyväksymässä lausunnossa hallinto-oikeudelle luetellaan 14 asiakirjaa, jotka lausunnon mukaan olivat kaupunginhallituksen ja myös valtuuston käytössä.

KOKO Lahden toimitusjohtaja Emilia Mäki sanoo, että KymiRingin mahdollisuuksista ja riskeistä on kerrottu valtuutetuille avoimesti. Kuva: Sami Kuusivirta

Komun mukaan muun muassa taloudellisiin riskeihin perehdyttiin useammassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

– KOKO Lahden toimitusjohtajaa Emilia Mäkeä kuultiin kaupunginhallituksessa neljään kertaan. Valtuustolle asiaa esiteltiin valtuustoinfossa 8.5. ja vielä erillisessä tilaisuudessa valtuuston kokouspäivänä 13.5.

Valtuustoryhmille asiaa oli esitelty jo huhtikuun alkupuolella. Komun mukaan taloustieto oli valtuutettujen käytössä painetussa muodossa 13.5. järjestetyssä tilaisuudessa. Mukaansa valtuutetut eivät materiaalia saaneet.

– Myös tilinpäätöksen ovat saaneet ne valtuutetut, jotka ovat sitä pyytäneet. En ymmärrä, miten Korhonen voi kirjoituksessaan väittää, ettei tilinpäätöstä vaatimuksista huolimatta toimitettu, Komu sanoo.

Tilinpäätös ei ollut valtuutettujen käytössä

Seppo Korhonen kertoo tehneensä 9.5. tiedonsaantipyynnön kaikista asiakirjoista, jotka ovat olleet kaupunginhallituksen tiedossa päätöstä tehtäessä.

– En saanut edes vastausta tiedonsaantipyyntöön. Myöhemmin sain kutsun esittelytilaisuuteen [13.5.], kuten muutkin valtuutetut. Tilaisuus oli luonteeltaan sellainen, että isosta pahvilaatikosta kaivettiin KymiRing -hankkeesta erilaisia esitteitä ynnä muuta sellaista, mutta mitään pyytämiäni olennaisia tietoja emme saaneet.

Korhonen sanoo hämmästelleensä kaupunginhallituksen lausunnossa esitettyä listaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käytössä olleista materiaaleista.

– Korkeintaan osa materiaalista on esitelty.

Lahti Events toimi MotoGP-testiajojen tapahtumajärjestäjänä elokuussa, vaikka Lahden pääomitus on toimeenpanokiellossa. Kuva: Juha Peurala

Myös kaupunginvaltuutettu Jorma Ratia (kok.) on sitä mieltä, että valtuutetuille ei esitelty KymiRingin tilinpäätöstä vuodelta 2018. Ratia kertoo yrittäneensä hankkia tilinpäätöksen itse, mutta toukokuussa kaupparekisteristä oli saatavissa vain vuoden 2017 tilinpäätös.

Ratia ei muista saaneensa minkäänlaista tietoa ennen valtuuston kokousta järjestetystä materiaalin esittelytilaisuudesta, joten hän ei tulostettuun materiaalin käynyt tutustumassa.

– Valtuustoryhmät aloittavat työskentelynsä kello 17, kun itse kokous alkaa kello 18. Jos sanotaan että 14 dokumenttia on esillä kello 16.30, niin kyseessä on suuri vitsi. Ehkä minä en ole ollut tarkkana, mutta miksi reilun pelin hengessä kutsua ei lähetetty hyvissä ajoin ja kaikkea materiaalia valtuutetuille sähköpostilla?

Jos olisi yhtiön tuorein tilinpäätös olisi ollut tiedossa, ei pääomitusta takuulla olisi hyväksytty. Kaupunginvaltuutettu Pertti Arvaja (kd.)

Ratia mukaan kaikkien 14 dokumentin olisi pitänyt olla liitteinä viimeistään kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon yhteydessä.

– Kun pyydetään valtuutetuilta ja veronmaksajilta rahaa, ei pidä olla liikesalaisuuksia. Kun kyse on julkisyhteisön omistamasta osakeyhtiöstä, ei voi olla liikesalaisuuksia.

Valtuuston kokouksessa Ratia äänesti pääomittamisen puolesta. Tästä huolimatta hän kantaa huolta KymiRingin taloudesta.

– Mihin radan tulonmuodostus perustuu? Kun yhtiöllä on paljon velkaa, pitää olla luotettava käyttötaloussuunnitelma. Pääomalainakin pitää maksaa pois, koska osakeyhtiölle ei voi antaa lahjaa. On erikoista, että liite KymiRingin tuotto-odotuksista salattiin kaupunginhallituksessa.

Virkavelvollisuus edellyttää tiedon jakamista

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen sanoo, että valmistelussa on ollut aito tarkoitus ja pyrkimys jakaa päättäjille riittävästi tietoa.

– Se on jo virkamiehen velvollisuuskin. Mitään pyrkimystä pimittää tai salata tietoa ei ole ollut. Jos tällainen kokemus on kuitenkin jäänyt, niin asiaan pitää jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Kaupunginvaltuutettu Pertti Arvaja (kd.) on yksi valtuuston pääomituspäätöksestä kannelleista. Hänkin kokee, että esimerkiksi tilinpäätöstä ei ollut valtuutettujen käytössä.

– Kysyin tilinpäätöstä vielä erikseen valtuustoinfossa. Ei ole muutoinkaan riittävää, että papereja tuodaan nähtäväksi puolitoista tuntia ennen kokousta. Puolet papereista oli englanniksi, ja siinä piti muutenkin kiirehtiä ryhmään, Arvaja sanoo.

Arvajan mielestä pitämällä KymiRingin tuorein tilinpäätös poissa valtuutettujen ulottuvilta haluttiin edesauttaa pääomituksen läpimenoa.

– Jos olisi yhtiön tuorein tilinpäätös olisi ollut tiedossa, ei pääomitusta takuulla olisi hyväksytty.

Valtuuston äänestyksessä KOKO Lahden pääomittaminen sai valtuutettujen tuen äänin 32–26, 1 tyhjä. Kaupunginjohtaja Timonen muistuttaa, että jos valtuusto olisi kokenut olevansa tyytymätön tiedonsaantiin asiassa, olisi se pitänyt palauttaa valmisteluun. Tällaista esitystä ei kuitenkaan tehty.

MotoGP:n lisäksi KymiRingillä on tarkoitus järjestää monia muitakin tapahtumia. Lahti Events maksaa tapahtumakohtaista vuokraa KymiRingille. Kuva: Ronja Koskinen

Tiedottaminen poikkeuksellisen avointa

Tapahtumayhtiö KOKO Lahden toimitusjohtajan Emilia Mäen mielestä asiaa esiteltiin poliitikoille huolella ja jopa poikkeuksellisen avoimesti.

– Esittelyssä oli mukana Lahti Eventsin alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa KymiRingillä. Moni valtuutettu esitti meille lisäkysymyksiä, ja kaikkiin niihin vastattiin. Tilinpäätös ja KymiRingin valuaatiolaskelmat olivat esillä valtuutetuille 13.5.

Mäen mukaan jo huhtikuussa valtuustoryhmille pidetyssä esittelyssä käytiin läpi pääomituksen ja omistusosuuden määrää sekä liiketoimintasuunnitelmaa, jossa oli mukana tapahtumien määriä sekä tuotto-odotuksia.

– Näitä tietoja on ollut minun esityksissäni ja sitten tulostettuna ennen valtuuston kokousta. Lisäksi valtuustolle on esitelty pääkohdat osakassopimuksesta ja kerrottu esityksissä myös, mitä pääomituksella saadaan ja mitä vastuita siinä rajataan pois.

Mäen mukaan valtuutetuille kerrottiin avoimesti, että kaikkeen liiketoimintaan sisältyy riski ja että Lahden osalta se on kaksi miljoonaa euroa.

Mäki sanoo, Lahti Eventsin halu päästä tuottamaan tapahtumia Kymi Ringille perustuu kaupungin yhtiölle asettamiin tavoitteisiin. Yhtiön odotetaan löytävän ja laajentavan tapahtumatoimintaa, joka parantaisi alueen elinvoimaa ja työllisyyttä.

Kiire johtui toiminnan käynnistymisestä

Timosen mukaan kiire saada päätöksiä toukokuussa johtui KymiRingin toiminnan käynnistämisestä. MotoGP-testiajot järjestettiin KymiRingillä elokuussa. Pekka Komun mukaan oli poliittinen päätös lähteä rahoittamaan KymiRingiä.

– Hankkeesta haluttiin saada maksimaalinen hyöty ja vahvistaa alueen elinkeinoa. Pelkona oli, että toiminnan pyörittäminen olisi mennyt Helsinkiin, jolloin Lahden seudun intressit olisi ohitettu. Nyt Pajulahti ja Lahden itäiset osat tulevat olemaan merkittäviä hyötyjiä.

Tuotiinko hankkeen esittelyn yhteydessä esille, että hanke voisi jäädä toteutumatta, jos Lahti ei lähde rahoittajaksi?

– No... totta kai Lahden lähtö rahoittajaksi lisäsi hankkeen toteutumisen todennäköisyyttä. Minulle on jäänyt kuva, että hanke olisi toteutunut ilman Lahteakin, Komu sanoo.

Kuntien rahoitus on ollut vaikeuksissa

Lahden päätös KymiRingin pääomittamisesta on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kaupunginjohtaja Timonen ei halua ennakoida oikeuden päätöstä, mutta toivoo käsittelyn kiirehtimistä. Sitä toivottiin myös kaupunginhallituksen lausunnossa hallinto-oikeudelle. Lausunnon mukaan ratkaisun pitkittyessä Lahti Eventsin mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen laskee, ja vaarana on, että Lahti Events ei pääsisikään mukaan toimintaan.

Hallinto-oikeudessa on käsittelyssä myös toinen KymiRingin pääomittamista koskeva päätös. Iitin kunnanvaltuusto päätti viime vuoden toukokuussa tehdä 0,5 miljoonan euron lisäsijoituksen KymiRingiin. Iittiläisen valtuutetun tekemä kunnallisvalitus on edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Kuntien pääomitus KymiRingille on ollut aiemminkin vastatuulessa. Hallinto-oikeus kumosi loppuvuodesta 2017 Kouvolan tekemän päätöksen kahden miljoonan euron pääomalainasta KymiRingille.

Kimmo Kangas
kimmo.kangas@ess.fi
@
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Jatka lukemista LTV:n tarjoamana 2 vk maksutta!

Tilaa ESS VerkkoPlus 2 viikoksi maksutta ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa 2 vk maksutta

Oletko jo tilaaja?

Aiheet:

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi