Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Päijät-Häme

Viikonlopun vieras

Päättäjät ovat ajaneet kuljetusliikkeiden etua asukkaiden ja kierrätyksen kustannuksella, sanoo PHJ:n pomo

Päijät-Hämeen Jätehuollon asema edelläkävijänä on uhattuna. "Kollegayhtiömme menevät materiaalien kierrätyksessä reippaasti ohi johtuen kuljetusjärjestelmästä", varoittaa toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

Toimitusjohtaja Tuula Honkasen mukaan 97 prosenttia PHJ:n kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin viime vuonna. Kuva: Juha Peurala

Päijät-Häme on vaarassa jäädä jälkeen jätteiden hyödyntämisessä ja materiaalien uusiokäytössä, katsoo Päijät-Hämeen Jätehuollon (PHJ) pitkäaikainen toimitusjohtaja Tuula Honkanen. Hänen mukaansa syynä on nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä, jossa kiinteistöt sopivat itse jätekuljetuksista.

– Näyttää, että kollegayhtiömme menevät materiaalien kierrätyksessä reippaasti ohi johtuen kuljetusjärjestelmästä. Emme voi tässä järjestelmässä viedä kiinteistöille uusia kehittyneitä keräysjärjestelmiä kuten lokeroastioita.

Hajautetussa järjestelmässä ympäristöasiat ovat Honkasen mukaan huonommalla tolalla kuin kunnallisen jäteyhtiön kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa.

– Monet jäteyhtiöt ovat vaatineet jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa biokaasuautoja. Viimeksi näin tehtiin Jyväskylässä ja Kuopiossa. Meillä biokaasua on ollut tarjolla monta vuotta, mutta mikään yksityisistä kuljetusliikkeistä ei ole hankkinut tälle alueelle biokaasuautoja.

Tuula Honkanen on luotsannut PHJ:tä 25 vuotta sen perustamisesta lähtien. Kuva: Juha Peurala

KHO:n käsittelyssä

Jätteenkuljetuksen järjestämisestä on kiistelty Päijät-Hämeessä vuosikymmenten ajan. Jätelautakunta on pitänyt kiinni kiinteistöjen järjestämästä jätteenkuljetuksesta, vaikka keskitetyn kilpailutuksen on arvioitu laskevan hintoja selvästi.

Kierrätyspuistoa ei mietitä meidän tarpeisiimme, koska nämä laitokset eivät muuta täältä mihinkään. PHJ:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen

Hajautettua kuljetusta koskevan lautakunnan päätöksen ovat kumonneet Itä-Suomen hallinto-oikeus vuonna 2016 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus viime vuonna. Parhaillaan asia on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä jätteenkuljetuspalveluita tarjoavan Lassila & Tikanojan valitettua hallinto-oikeuden päätöksestä.

– Mielenkiinnolla odotamme, millainen päätös tulee ja lähteekö asia taas uudelle käsittelykierrokselle, sanoo Honkanen, jonka mielestä nykyisen mallin puolustajat ajavat yksityisten kuljetusliikkeiden etua.

– Jos urakkahinnat laskevat kilpailutuksen myötä, yritysten voitot pienenevät. Ehkä ajatellaan, ettei ole väliä, maksaako tyhjennys 10–20 senttiä enemmän.

Honkanen toivoo, että jätelakia muutettaisiin niin, että se mahdollistaisi asumisjätehuollossa vain kunnan kilpailuttaman kuljetuksen.

– On olemassa paljon faktatietoa siitä, kuinka paljon parempi kilpailutettu järjestelmä on. Ehkä poliittiset päättäjät nyt ymmärtäisivät ajaa asukkaiden etua.

Alussa oli kaatopaikka ja metsää

Jätekuljetusten virta vie Päijät-Hämeessä Kujalan jätekeskukseen. Kun PHJ vuonna 1993 perustettiin, alueella oli vain kaatopaikka. Nykyisen jätekeskuksen paikalla oli metsää.

– Ruvettiin suunnittelemaan, miten jätehuolto kehittyy. 2000-luvun alussa tehtiin kaupungin kanssa vuokrasopimus laajemmasta alueesta. 2001 valmistuivat toimistorakennus, jäteasema Pilleri ja vaaka, Honkanen kertoo.

Tuolloin vielä ajateltiin, että tilaa tarvitaan nyt jo suljetun kaatopaikan laajentamiseen.

– Sen jälkeen jätehuolto on kehittynyt aika nopeasti. Enää emme tarvitse juurikaan loppusijoitusalueita.

Labio-yhtiön kompostointilaitos aloitti Kujalassa vuonna 2005. Murskauslaitos Murre tuli 2012 ja lajittelulaitos Late vuonna 2017.

– PHJ:n vuokra-alue on 70 hehtaaria. Tähän kuuluu vanhaa kaatopaikkaa, jonne ei voi mitään rakentaa. Aktiivisessa käytössä on noin 30 hehtaaria. Vain hehtaari tai kaksi on sellaista, johon voidaan jotain toimintoja sijoittaa.

Energiajätteen joukkoon eksyy aina hieman ruokaa. Siksi linnut, esimerkiksi naakat, parveilevat jätekasojen lähistöllä. Kuva: Juha Peurala

97 prosenttia hyödynnetään

Kun PHJ perustettiin, 86 prosenttia jätteestä päätyi kaatopaikoille, joita oli maakunnassa yhteensä toistakymmentä. Nyt loppusijoitusta on enää Kujalassa.

PHJ toimi lajittelun pioneerina, kun kerrostalot alkoivat vuonna 1997 lajitella jätteitä viiteen jakeeseen. Viime vuonna 97 prosenttia PHJ:n kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin. Jätteestä 67 prosenttia meni energiakäyttöön ja 30 prosenttia materiaalikäyttöön.

Murren ympärillä on kasoittain jätettä, joka on murskattu polttoa varten.

– Poltettava sekajäte menee Kotkaan ja Riihimäelle. Energiajätteestä valmistettu polttoaine menee Lahti Energialle ja Stora Ensolle Anjalankoskelle. Erilliskerätty energiajäte on tosi hyvälaatuista. Olemme tehneet paljon työtä neuvonnan eteen.

Energiajäte on päijäthämäläinen erikoisuus. Energiajätteeseen lajitellaan esimerkiksi pakkausmuoveja, joita Lahdessakin on alettu kerätä uusiokäyttöä varten Rinki-ekopisteissä. Kannattaako muovit siis lajitella energiajätteeseen vai erilliskeräykseen?

– Muovit menevät ihan hyvään käyttöön, jos ne menevät energiaksi. Toki kun on käyttökelpoista muovia materiaaliraaka-aineeksi, se on ensisijainen juttu.

Lahti Energian vuonna 2020 valmistuvasta biovoimalaitoksesta tulee Kymijärven pääkattila.

– Kierrätyspolttoainetta polttava kattila jää huippukattilaksi. Tässä on vähän odottava ilmapiiri.

Kujalassa aktiivisessa käytössä on noin 30 hehtaaria. Yhteensä PHJ:n vuokra-alue on noin 70 hehtaaria. Kuva: Juha Peurala

Mitä käyttöä kierrätysmuoville?

Jätekasassa näkyy muun muassa muovia ja kartonkia. Valtava naakkaparvi pitää meteliä murskauslaitoksen yläpuolella.

– Kun energiajätettä murskataan, aina siellä joku ruoanhippunen on. Kyllä linnut ne vain löytävät.

Honkasen mielestä tyhjiä ruokapakkauksia ei pidä ruveta erikseen pesemään.

– Rinki-piste kehottaa, että muovin pitäisi olla kuivaa. Sinne voi lajitella puhtaita muoveja, jotka eivät ole kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Vaikka lajittelu on tehostunut, sekajätteeseen päätyy paljon hyödyntämiskelpoista materiaalia. Lajittelulaitos Late ratkaisee tämän pulman erottelemalla jätteestä eri muovilaatuja ja kartonkia.

– Tällä hetkellä ongelma on, että loppupää eli se, mihin muovit ja kartongin menisivät, takkuilee. Joudumme miettimään, pitäisikö muovi erotella jo kiinteistöillä omaan astiaansa ja onko energiajätettä järkevää kerätä.

Euroopan ympäristöpääkaupungin titteliä tavoitteleva Lahti tähtää kiertotalouteen, jossa kaikelle jätteelle löytyisi hyötykäyttöä.

– Ensin pitää miettiä paikat ja tuotteet, joihin kierrätettyä materiaalia voidaan käyttää. Kun loppupää ratkeaa, jätehuollossa kyllä pystytään tuottamaan materiaalia.

Kierrätyspuisto suunnitteilla

PHJ:n vuokralaisina Kujalan jätekeskuksen alueella ovat kattohuopaa käsittelevä Tarpaper Recycling, NCC:n asfalttiasema, Labio ja Gasum. Lisäksi Kuusakoski ja Stena toimivat omilla tonteillaan.

Kujalaan on siis syntynyt jätehuollon keskittymä, jossa yritykset muodostavat teollisia symbiooseja. Kiertotalouteen pohjautuvalle yritystoiminnalle tarvitaan uusi laaja alue, koska Kujalasta on tila lopussa.

Kierrätyspuiston perustamisesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointi, jossa on mukana kolme aluetta Orimattilasta ja yksi Hollolasta.

– Kierrätyspuistoa ei mietitä meidän tarpeisiimme, koska nämä laitokset eivät muuta täältä mihinkään, Honkanen huomauttaa.

Tulevan kierrätyspuiston alueella varastoitaisiin käsiteltäisiin esimerkiksi tiilen, betonin, tuhkan ja ylijäämämaan kaltaisia materiaaleja. Tavoitteena on, että toiminta voisi alkaa 2020-luvun puolivälin tienoilla. Honkasen mielestä hanke tarjoaa isoja mahdollisuuksia

– Esimerkiksi Riihimäen Ekokemia (nykyistä Fortumia) ei kukaan halunnut, mutta nyt siellä on yrityksiä ja työpaikkoja vaikka kuinka paljon. Kaupunki on varmasti tyytyväinen, kun on saanut ison veronmaksajan.

Yva-tarkasteluun sisältyy myös nollavaihtoehto, jossa jätehuollolle ei varata tulevaisuuden aluetta.

– Sitten alan yrittäjät pirstaloituvat alueelle tai eivät tule tänne ollenkaan. Jos alueen yritykset eivät löydä paikkaa jätteilleen, tulee kuljetuskustannuksia. Kierrätyspuisto on nimenomaan satsaus tulevaisuuden elinkeinoelämään.

Jätteen lajittelu on tehostunut. Tällä hetkellä ongelma on, miten sekajätteestä eroteltua muovia ja kartonkia kyettäisiin hyödyntämään. Kuva: Juha Peurala

Toimitusjohtaja haussa

PHJ hakee parhaillaan uutta toimitusjohtajaa, sillä Honkanen on jäämässä alkukesällä eläkkeelle. Yhtiöllä on nelisenkymmentä vakituista työntekijää. Jätekeskuksessa työskentelee paljon urakoitsijoita, jotka tekevät esimerkiksi konetöitä.

Viime vuonna PHJ teki nollatuloksen.

– Siihen vaikuttivat ikävät tulipalot. Jätettä jouduttiin toimittamaan muualle käsittelyyn, mistä tuli lisäkuluja.

Tulipaloja voi syttyä, kun kuivan jätesilpun seassa olevat metalli kuumentuvat.

– Olemme rakentaneet lisää sprinklerinjärjestelmiä, ja pidämme linjat puhtaina. Olemme tehneet tosi paljon töitä sen eteen, että tulipaloja ei tulisi.

Tuula Honkanen täydentää virkkeitä:

PHJ on... ”rakas lapsi”, josta on aika irrottautua.

Kujalan jätekeskus... on Suomen toimivin ja monipuolisin jätekeskus.

Tulevaisuudessa jätteet... ovat uusioraaka-ainetta. Jäte-sanaa ei enää tunneta.

Kierrätyspuisto... on satsaus tulevaisuuteen.

Keskitetty jätteenkuljetus... on asukkaan ja ympäristön etu.

Eläkkeellä aion... hankkia jonkun uuden harrastuksen.

Kuka?

Tuula Honkanen

62-vuotias, PHJ:n toimitusjohtaja vuodesta 1993 lähtien.

Syntynyt Järvenpäässä, käynyt koulut Mäntsälässä.

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri.

Työskennellyt aiemmin Suomen Luonnonsuojeluliitossa piirisihteerinä, Heinolassa ympäristönsuojelusihteerinä ja Lahdessa kaupungin jätehuoltopäällikkönä.

Naimisissa, kaksi aikuista lasta, kolme lastenlasta.

Harrastukset: puutarhantyöt, lukeminen, metsässä liikkuminen, sukututkimus.

Vili Uuskallio
vili.uuskallio@ess.fi
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa ESS VerkkoPlus 1 kk 9,90 € ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa tästä 1kk
9,90€

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi