Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Päijät-Häme

Palveluverkkoesitys sulkisi Kunnaksen koulun – Harjulle uudet tilat, Kukkasen ja kirkonkylän koulut yhteen, Mukkulaan monitoimitalo

Sivistyslautakunnan käsittelyyn tuleva palveluverkkosuunnitelma tuo toteutuessaan muutoksia lasten ja nuorten palveluihin Lahdessa. Suunnitelmassa esitetään Kunnaksen koulusta luopumista. Myllypohjaan rakennettaisiin uusi koulu. Metsäkankaan toimipisteessä annettava esi- ja alkuopetus siirtyisi Kärpäsen koululle.

Tiirisman parakkikoulu pysyy käytössä 2020-luvulle saakka. Kun Tiirismaan koulu aikanaan muuttaa Paavolan kampukselle, tontille voidaan rakentaa uudet tilat Harjun koululle. Kuva: Mirja Hussain

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen suurinvestoinneille ei näy loppua Lahdessa. Sivistyksen palveluverkkosuunnitelman mukaan 2020-luvun hankkeita ovat esimerkiksi Harjun ja Myllypohjan uudet koulut, Mukkulan monitoimitalo sekä Nastolan Kukkasen ja kirkonkylän koulut yhdistävä koulurakennus.

Suunnitelmassa esitetään Kunnaksen koulusta luopumista. Metsäkankaan toimipisteessä annettava esi- ja alkuopetus siirtyisi Kärpäsen koululle. Ali-Juhakkalan erityiskoulu on puolestaan yhdistymässä Mukkulan koulun yhteyteen. Karistossa opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin tarvittaisiin lisää tilaa.

Sivistyslautakunnan käsittelyyn tiistaina tulevaan palveluverkkosuunnitelman sisältyy liuta muitakin muutoksia.

Harjun koululle uudet tilat

Suunnitelmassa kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen, joista itäiseen kuuluu myös kaupungin keskusta.

Palveluverkkosuunnitelman mukaan Harjun alakoululle rakennettaisiin uudet tilat nykyiselle Tiirismaan koulun tontille. Kaksisarjaisessa koulussa olisi tilaa 350 oppilaalle. Hanke käynnistyisi noin viiden vuoden kuluttua, kun Paavolan kampus on saatu valmiiksi.

– Keskustan alue on aikamoinen domino. Tiirismaan koulu joutuu toimimaan Ursan kentän väistötiloissa 2020-luvulle saakka, jonka jälkeen päästään Tiirismaan koulun tontille, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen ennakoi.

Harjun koulun tilat pyritään pitämään remontoimalla käyttökunnossa. Tarvittaessa oppilaita voitaisiin kuljettaa Salinkallion koulun kiinteistöön.

– Tilakeskuksen viesti on, että korjaukset näyttäisivät toimivan hyvin. Ideaalitilanne olisi, että voidaan jatkaa Harjun koulussa, eikä tarvitsisi turvautua kulkemiseen toiselle puolelle kaupunkia.

Uuteen Harjun kouluun sijoitettaisiin mahdollisesti englanninkielisiä luokkia.

– Englanninkielisen opetuksen lisäämisestä on keskusteltu vuosia. Toinen ykkös-kuutosen sarja toimisi Tiirismaan koululla kuten tähänkin saakka ja toinen tulisi Harjun koulun yhteyteen.

Karistossa ahdasta

Karistossa lapsimäärä kasvaa ennusteita nopeammin. Pilottikohteena rakennetun lisätilan käyttöönotto on venynyt rankkasateen aiheuttaman vesivahingon takia.

– On tosi tärkeää saada surullisen kuuluisa väistötila käyttöön. Se on vielä vaiheessa. Muutaman vuoden sisällä pitäisi saada lisää tilaa koulun ja päiväkodin käyttöön. Alueelta löytyy päiväkoti Touhulan takaa tontti, johon voitaisiin laitaa lisätilaa pystyyn. Se toisi helpotusta muutamien opetustilojen tai päiväkodin verran.

Kilposen mukaan tämäkään ei pidemmän päälle riitä, jos alue kasvaa nykyistä tahtia.

– Täytyy lähteä suunnittelemaan muutamien vuosien päähän, miten tarve hoidetaan. Jos Kariston ja Villähteen suunta kasvaa, on hyvissä ajoin varattava julkisen rakentamisen tontteja.

Kukkanen ja kirkonkylä yhteen

Nastolan kirkonkylän koulu voi yhdistyä Kukkasen koulun kanssa. Kuva: Elena Liseytseva

Nastolassa suunnitellaan Kukkasen ja kirkonkylän koulujen yhdistämistä noin 800 oppilaan kouluksi. Koulu sijaitsisi jomman kumman nykyisen koulun tontilla.

– Selvityksessä kävi ilmi, että molemmat tontit ovat sinänsä hyviä. Kirkonkylän koulun tontti olisi logistisesti hyvällä paikalla. Kukkasen nykyistä koulua on mahdollista peruskorjata ja laajentaa, jos se katsotaan mielekkääksi.

Molemmat koulut ovat yhä käyttökuntoisia, mutta peruskorjaamiseen tai uudisrakentamiseen on Kilposen mukaan varauduttava.

– Jos kirkonkylän koululla on suojeluarvoa, se voi hankaloittaa jatkosuunnittelua. Hanke ei ole vielä investointiohjelmassa, mutta tulee sinne joskus 2020-luvulla.

Lopetetaanko Kunnaksen koulu?

Kunnaksen koulun vanhempainyhdistys järjesti toukokuun alkupuolella päivän lakon protestina koulurakennukseen liittyville ongelmille. Kuva: Sami Kuusivirta

Pohjoisella alueella iso kysymys on huonokuntoisen Kunnaksen koulun mahdollinen lakkauttaminen. Kunnaksen koulusta sekä Ahtialan, Kunnaksen ja Leikkituvan päiväkodeista voitaisiin luopua, jos Myllypohjaan rakennettaisiin uusi koulu. Myllypohjan tontille mahtuisi nelisarjainen alakoulu sekä kymmenryhmäinen päiväkoti. Kunnaksen alueen oppilaat kulkisivat jatkossa Ahtialan kouluun.

– Kunnaksen ja Myllypohjan koulut ovat vanhoja ja huonokuntoisia rakennuksia. Molemmat on peruskorjattu 90-luvun alussa. Kunnaksen koululle hommataan väistötiloja. Täytyy pohtia, miten pitkäaikaisia ja laajoja väliaikaisratkaisut ovat. Myllypohjassa toivottavasti pystytään toimimaan muutamia vuosia, Kilponen ennakoi.

Uudisrakennuksen vaihtoehtona on Kunnaksen ja Myllypohjan koulujen peruskorjaaminen.

– Päätöksentekijöiden on puntaroitava, onko meillä riittävästi euroja, mikä on tarkoituksenmukaista ja miten Kunnaksen alueen perheiden mielipidettä halutaan huomioida.

Mukkulaan monitoimitalo

Mukkulan koulu toimii nyt pääosin väliaikaistiloissa, jotka ovat käytössä enintään kymmenen vuotta. Käytöstä poistunut alakoulu puretaan kesän aikana.

Mukkulaan kaavaillaan monitoimitaloa, johon yhdistettäisiin alueen päiväkodit, nuorisotila sekä Ali-Juhakkalan erityiskoulu. Vielä on avoinna, säilyisikö Mukkulassa jatkossakin yläkoulu.

– Jos Hollolan Kalliolan koulun yläasteikäiset käyttävät Kivimaan koulua, näyttäisi olevan tarvetta yhtenäiselle peruskoululle Mukkulassa. Hankesuunnittelua käynnistettäisiin rauhallisella aikataululla. Vielä ei kannata ennustaa, mihin vaiheeseen 2020-lukua toteutus menisi.

Metsäkankaan alaluokat Kärpäseen?

Eteläisellä alueella toimiva Ali-Juhakkalan erityiskoulu on kärsinyt sisäilmaongelmista. Kilposen mukaan koulu voi siirtyä Mukkulaan jo vuosien 2019–2020 aikana.

– Parhaillaan selvitetään Ali-Juhakkalan koulun yhdistämistä Mukkulan nykyisen väliaikaistilan perään. Ajatusta lähdettäisiin heti työstämään eteenpäin, mutta lisäselvityksiä ehdottomasti vaaditaan.

Kärpäsen kouluun hallinnollisesti yhdistetyllä Metsäkankaan koululla opetetaan 1.–2.-luokkia ja esikoululaisia. Palveluverkkosuunnitelman mukaan nämä siirrettäisiin Kärpäseen, mikä toisi toiminnallisia hyötyjä ja lisätilaa varhaiskasvatukselle. Muutos tehtäisiin mahdollisesti vuoden kuluttua.

– Lausuntojen ja Oma Lahti -illan perusteella Metsäkankaan toimipisteen lopettaminen on kriittisimpiä pisteitä suunnitelmassa. On huoltajia, jotka katsovat, että esi- ja alkuopetus pitäisi järjestää Metsäkankaalla. Toinen puoli on, että opetuksen järjestäminen saman katon alla olisi todella hyvä juttu, Kilponen sanoo.

Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimivalle Kanervikon sairaalakoululle on etsittävä uudet tilat.

– Nykyiset toimitilat poistuvat käytöstä vuodenvaihteessa. Nyt tutkimme entisen sairaanhoito-oppilaitoksen tilojen kuntoa ja käytettävyyttä. Asia varmaan ratkeaa kesän aikana.

Kustannukset vielä laskematta

Lahdessa on tällä hetkellä käynnistymässä tai investointiohjelmassa puolenkymmentä isoa kouluhanketta. Näitä ovat Paavolan kampus, Launeen ja Rakokiven monitoimitalot, Kivimaan koulun laajennus ja peruskorjaus sekä Renkomäen uusi koulu. Neljään ensimmäiseen kaupunki investoi yhteensä noin 140 miljoonaa euroa. Renkomäen koulu on tarkoitus toteuttaa elinkaarimallilla.

Palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvien investointien yhteissummaa ei ole vielä laskettu.

– Ensin täytyy saada suunnat selville. Talousarvion ja investointiohjelman yhteydessä tehdään tarkastelut euroista. Joka tapauksessa talous on kovilla investointien kanssa.

– Kuormitus on otettava huomioon, jos hankkeita voi siirtää vuodella eteenpäin ilman että kenellekään koituu haittaa.

Kerho menee kiinni

Palveluverkkosuunnitelmassa otetaan kantaa myös Tanssimäen ja Hirsimetsän kerhojen tulevaisuuteen. Molemmat toimivat huonokuntoisissa kiinteistöissä.

Kilposen mukaan Tanssimäen kerhon toiminta on päättymässä joka tapauksessa elokuussa, koska kerhoon on ilmoitettu vain kourallinen lapsia.

– Muut kerhot jatkavat ainakin seuraavan toimintakauden. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että Tanssimäen ja Hirsimetsän kerhoista voitaisiin luopua. Keskustelua käytiin jo talvella, mutta lautakunta ei halunnut lähteä asiasta päättämään.

"Suunnitellaan kokonaisuutta"

Mukkulaan rakennettiin viime vuonna suuri siirtokoulu, jonka vuokra-aika voi olla jopa kymmenen vuotta. Kuva: Viena Kytöjoki

Palveluverkkoa on käsitelty lautakunnan seminaareissa.

– Vastakkainasettelua ei ole ollut. Arvaan, että kun mennään siihen vaiheeseen, jossa pitää päättää yksittäisistä toimipisteistä, muuttuu vaikeammaksi.

Palveluverkkoa ei ole tarkasteltu pelkästään sivistyspalveluiden näkökulmasta, vaan suunnittelussa on huomioitu myös väestökehitys, maankäyttösuunnitelmat, joukkoliikenne sekä tilojen yhteiskäyttö.

– Kaupunkia suunnitellaan kokonaisuutena. Pyrimme siihen, että kaupungin rakentuminen olisi hallittua. Lasten palveluita mietitään siinä kokonaisuudessa, Kilponen toteaa.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen palveluverkkosuunnitelman linjaukset otetaan osaksi talousarvion valmistelua.

Vili Uuskallio
vili.uuskallio@ess.fi
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Jatka lukemista LTV:n tarjoamana 2 vk maksutta!

Tilaa ESS VerkkoPlus 2 viikoksi maksutta ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa 2 vk maksutta

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi