Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Päijät-Häme

Myllyvirran budjettiesitykselle kehuja ja risuja - näin valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat

Lahden valtuusto joutunee äänestämään päättäessään 13. marraskuuta ensi vuoden veroista. Muutkin kaupunginjohtajan budjettiehdotuksen yksityiskohdat mietityttävät päättäjiä. Ryhmien mielipiteitä jakaa etenkin varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä.

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran budjettiesitys lisää menoja verrattuna kesällä hyväksyttyyn budjettikehykseen. Tasapainoa haetaan veronkorotuksilla. Kuva: Mirja Hussain

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran esitys verojen nostamisesta ei ole läpihuutojuttu Lahden valtuustossa. Tuloveroon ja kiinteistöveroon kaavailtuja yhteensä 15 miljoonan euron suuruisia korotuksia vastustavat ainakin perussuomalaiset sekä Pro Lahti. Kärkkäitä veronkorotuksen vastustajia löytyy myös kokoomuksen ryhmästä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan Lahden veroprosentti nousisi 20,75:een eli suurten kaupunkien korkeimmaksi. Valtaosa valtuustoryhmien puheenjohtajista pitää puolen prosenttiyksikön suuruista korotusta välttämättömänä. Elisa Lientolan (vas.) mielestä veroja voisi nostaa enemmänkin palveluiden turvaamiseksi.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat hyväksyvät sen, menoja on lisätty kesällä hyväksyttyyn budjettikehykseen nähden lähes 10 miljoonalla eurolla. Rami Lehto (ps.) tosin katsoo, että alkuperäisistä menotavoitteista on lipsuttu liikaa. Osa ryhmänjohtajista katsoo, että perusopetuksen rahoitus pitäisi nostaa sivistyslautakunnan toivomalle tasolle, mikä tarkoittaisi 300 000 euron lisämenoja.

Ryhmien näkemyksiä jakaa etenkin varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä, jonka avulla tavoitellaan useiden miljoonien eurojen käyttötaloussäästöjä tulevien vuosien aikana. Vihreiden Aleksi Mäntylä epäilee säästömahdollisuuksia ja pohtii, onko järjestelmä yhdenvertainen lapsille.

Kolmen suurimman ryhmän SDP:n, kokoomuksen ja vihreiden ryhmyrit ovat pääosin tyytyväisiä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Ryhmät pohtivat mahdollisia muutostarpeita parin seuraavan viikon aikana. Kaupunginhallitus käsittelee budjettia lokakuun lopulla. Valtuusto päättää veroista 13. marraskuuta ja talousarviosta 4. joulukuuta.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen kytkeytyy vuoteen 2022 ulottuva talouden tasapainotusohjelma, jonka avulla on tarkoitus löytää lähes 20 miljoonan euron edestä säästöjä. Ryhmänjohtajat korostavat rakenteellisten muutosten välttämättömyyttä.

Näin valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat tiistaina julkistettua budjettiesitystä:

Sirkku Hildén (sd.) Kuva: Mirja Hussain

Sirkku Hildén (sd.) - "Demareille on kipupisteenä markkinaehtoisuus"

Talouden tasapainotuksesta ja talousarviosta on ollut tavallista laajempi ennakkokeskustelu. Kaupunginjohtaja on selkeästi ottanut (keskustelussa olleita) asioita esitykseensä. Luulen, että pääsemme tälle kerralla vähemmällä jatkokeskustelulla.

Olen ihan tyytyväinen esitykseen, vaikka siinä on demareille kipupisteenä markkinaehtoisuus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä voi olla meille helpompi hyväksyä, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan. Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden kilpailuttaminen ei meidän mielestämme välttämättä ole tässä vaiheessa kannatettavaa.

Veronkorotus on vähän pienempi kuin alkuperäisissä suunnitelmissa, mutta on laskettu niin, että sillä pärjätään. Tietysti lähtökohtana on, että sote-menot pysyvät kurissa. Olen ihan luottavainen, että veronkorotus riittäisi seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Palveluita ei voi heikentää. Yksi kipupiste on perusopetus ja avustajien määrä. Perusopetuksen erityisen tuen järjestelmää on muutettu, ja siellä täytyy olla riittävät resurssit hoitaa muutos hallitusti.

Budjetti vaikuttaa sillä tavalla tasapainoiselta, että elinvoimaa pystytään ylläpitämään ja panostukset muun muassa kulttuuriin säilyvät, vaikka muutoksia tulee.

Mahdollisista muutosehdotuksista on keskusteltava ryhmässä. En osaa vielä sanoa, mihin ryhmä päätyy.

Hannu Rahkonen (kok.) Kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki. Kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Hannu Rahkonen (kok.) - "Jää nähtäväksi, miten muut ryhmät sitoutuvat"

Pidän kokonaisuutta aika hyvänä monilta osin. Siinä on esitetty talouden tasapainottamiseen tähtääviä kokonaisuuksia. Tietysti olisimme toivoneet, että rakenteellisista uudistuksista saatavien säästöjen loppusumma olisi ollut suurempi kuin 19,3 miljoonaa.

Olemme sitoutuneet valtuustosopimukseen ja talouden tasapainottamiseen. Nyt jää nähtäväksi, miten muut ryhmät siihen sitoutuvat. Säästötavoitetta ei voi lähteä pienentämään ja murentamaan. Sitä on päin vastoin kasvatettava, muuten olemme kyllä lirissä. Tasapainotuksessa on aika paljon vielä sijaa toiveille, että työllisyys muuttaisi tilannetta. Iso kysymys on sote.

Veronkorotus on aina ikävä asia. Tässä taloudellisessa tilanteessa meillä ei paljon muita vaihtoehtoja ole. Ryhmästämme löytyy heitä, jotka hyvin jyrkästi vastustavat kaikkia veronkorotuksia. Toisaalta pitää löytää vastuulliset ratkaisut, että isot investoinnit saadaan rahoitettua ja talous kuntoon.

Hyvää esityksessä oli, että on alkuperäiseen kehykseen verrattuna on panostettu hiukan enemmän sivistyspuoleen ja soteen. Näen lisäykset palveluiden tason ja saatavuuden kannalta hyviksi ratkaisuiksi.

Luotan siihen, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä tuo säästöjä. Kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet asiasta laskelmia ja vertailua. Ihmettelen, miksei se meillä toimisi. Yksityisiä palveluita lisätään, koska kaupungilla ei ole päiväkotipaikkoja, emmekä yksinkertaisesti saa lapsia sijoitettua. On tärkeää, että säästämme päiväkoti-investoinneista.

Aleksi Mäntylä (vihr.) Kuva: Katja Luoma

Aleksi Mäntylä (vihr.) - "Erittäin tärkeä oli kirjaus päivähoito-oikeudesta"

Yleensä budjettiesityksessä on aina muutama kohta, joka pistää mietityttämään. Tässä on sellainen paketti, että sen kanssa pystyisi kohtalaisen pitkälle elämään. Yllättävän vähän isoja hälytyskelloja lähti soimaan.

Meille tärkeitä asioita oli listattu ihan kohtuullisen hyvin. Erittäin tärkeä asia oli kirjaus subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Joukkoliikenteessä on sellaisia kehitysprojekteja, jotka ovat positiivisia juttuja.

Vähän mietityttää varhaiskasvatuksen yksityistäminen. Tuottaako se säästöjä siinä mitassa kuin halutaan, ja miten yhdenvertainen se on lapsille?

Kirjastoverkon toiminnassa on jotain kysymysmerkkejä. Onko toimintojen keskittäminen aina hyvä ratkaisu? Nämä selviävät, kun päästään tarkemmin pureutumaan talousarvioon.

Kun pääsemme tarkemmin katsomaan, todennäköisesti haluamme viilata joitakin kohtia. Budjetissa on esimerkiksi aina yksityiskohtaisia esityksiä joidenkin yksiköiden rakenteen muuttamisesta. Tarkoitus on kuitenkin talvella käydä läpi kaikki yhtiöt ja toimijat.

Veronkorotus näyttää olevan riittävä. Noin 15 miljoonaa euroa riittää, eikä meillä ole tarvetta vaatia lisää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulot ovat kehittymässä paremmin kuin vielä kesällä näytti. Kun lisätään soten ja maakuntahallinnon aiheuttama epävarmuus, puhutaan toki vain arvauksista.

Rami Lehto (ps.) Kuva: Kai Sinervo

Rami Lehto (ps.) - "Veronkorotuksista tullaan äänestämään"

Verojen korottaminen on ikävää. Olemme suurten kaupunkien kärkipaikoilla. Orastava talouskasvu pyritään veronkorotusten kautta ottamaan yrityksiltä ja asukkailta pois. Korotukset ovat ikäviä lapsiperheille, jotka yrittävät tulla arjessa toimeen. Ryhmämme ei hyväksy veronkorotuksia. Korotuksista tullaan äänestämään, tai sitten pitää tapahtua jotain ihmeellistä.

Alkuperäisessä budjettikehyksessä olisi ainakin osittain pitänyt pysyä. Tasapainotukset olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin. Nyt on keksitty, että veronkorotuksen kautta lähdetään liikkeelle. Täytyisi katsoa, miten säästöt tehdään. Valtuutetuille pitäisi tuoda vaihtoehtoja. Nyt henkilöstö ei seuraavina vuosina vähenee. Investoinneissa pitäisi käyttää enemmän elinkaarimallia, jolloin poistot jäävät pienemmiksi.

Olemme joka talousarviossa vaatineet kulttuurilaitosten kustannusten alentamista. Vihdoin viimein alkaa pikkuisen tapahtua. Toivoisimme, että säästöjä saataisiin enemmän.

Subjektiivisen päivähoidon laajentamista ihmettelemme. Jos ei ole tarvetta kokopäiväiseen hoitoon, miksi se pitää saada yhteiskunnan maksettavaksi?

Uskon, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmällä saadaan säästöjä. Yksityinen sektori tuottaa monet palvelut halvemmalla kuin jäykkä ja vanhanaikainen kuntapuoli. Keinoja pitää hakea ja kokeilla ennakkoluulottomasti.

Perussuomalaisilta varmaankin tulee budjettiesitykseen muutosehdotuksia.

Sonja Falk (kd.) Kuva: Mirja Hussain

Sonja Falk (kd.) - "Perusopetuksessa resurssit eivät ole riittäneet"

Hyvin kaupunginjohtaja on hakenut käytyjen keskusteluiden pohjalta tasapainoa. Mielestäni esitys on maltillinen ja huomio hyvin eri näkökohdat. On hyvät lähtökohdat lähteä viilaamaan sitä loppuun.

Tekee kipeää, että mennään verokärkeen, mutta näyttää siltä, että korotus joudutaan tekemään. Myös kiinteistöveron korotus on ollut ryhmällemme vaikea asia. Käymme veroista vielä pohdintaa.

Menoja on tarpeen lisätä, koska perusopetuksessa on ollut vaikeuksia ja resurssit eivät ole ihan riittäneet. On jouduttu esimerkiksi vähentämään avustajia.

Iso kysymys ovat sote-menot. On vähän liian yllätyksellistä, millaisia kuluja tulee. Uskoisin, että nykyisellä rakenteella saadaan paremmin katsottua, että rahat menevät oikeisiin paikkoihin.

Talouden tasapainotuksessa ykköstavoite on, että elinvoima kasvaa ja saadaan työllisyyttä lisää. On tärkeää, että emme jäisi kituuttamaan vaan olisimme valtakunnallisessa talouskasvussa kärjessä. Päättäjien on tehtävä jotain, että saadaan alueen vetovoimaa lisättyä.

Yksityisen hoidon palvelusetelijärjestelmä on tärkeää saada mahdollisimman laajana varsinkin, jos kokopäiväinen subjektiivinen päivähoito toteutuu. Muuten meillä loppuvat hoitopaikat päiväkodeista, ja investointipaine kasvaa edelleen. Palvelusetelijärjestelmä on järkevä myös perheiden kannalta. Palvelusetelijärjestelmä varmasti jotain maksaa, mutta toisaalla säästetään, koska päiväkotien rakentaminen on kallista.

Jenna Koskelo. Kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki Kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Jenna Koskelo (kesk.) - "Ei voi tuudittautua, että päästään pälkähästä"

Kaupunginjohtajan budjettiesitys on odotetunlainen. Veronkorotus on varmasti välttämätön, mutta olennaisin kysymys on, mitä verorahoilla ja korotuksen rinnalla tehdään. Siihen ei voi tuudittautua, että korotuksella päästään pälkähästä, vaan radikaalia uudistamista tarvitaan. On tehtävä rakenteellisia uudistuksia, joilla saadaan myöhempinä vuosina taitettua menojen kasvua. Täytyy tehdä konkreettiset pitkän tähtäimen suunnitelmat.

Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tilojen yhteiskäyttö on yksi tärkeä tekijä. Palvelusetelijärjestelmä on tarpeellinen, koska tarvitaan kaikki keinot, että saadaan päivähoitopaikkoja tarjottua asukkaille. Ryhmämme on sitä mieltä, että käyttöön voitaisiin ottaa muitakin kekseliäitä keinoja, että vältettäisiin uusien päiväkotien rakentaminen.

Talouden tasapainotus asettaa painetta siihen, mitä tulevien vuosien aikana tehdään. Ryhmien välillä käydään keskustelua. Kaikilta pitää löytyä kykyä kompromisseihin.

Ryhmämme keskustelee mahdollisista muutosehdotuksista. Myllyvirran ja sivistyslautakunnan esityksessä on 300 000 euron ero perusopetuksen kustannuksissa. Luulen, että se ainakin nousee keskusteluun. Summa ei kokonaisuuteen nähden iso, mutta on perusopetukselle tärkeä.

Elisa Lientola (vas.) Kuva: Katja Luoma

Elisa Lientola (vas.) - "Kauhukirjauksia kulttuurilaitosten yhtiöittämisestä"

Olisin toivonut enemmän tuloveropainotteista veronkorotusta. Veroprosenttia pitäisi korottaa kerralla niin, että palvelut saadaan järjestettyä eikä tarvitse jatkuvasti leikata.

Sote-puolella ostopalvelusumma tuskin tulee pitämään. Sivistystoimialan osalta ihmetyttää, että perusopetuksesta on niistetty 300 000 euroa verrattuna sivistyslautakunnan yksimieliseen kantaan. Lapsimäärä kasvaa ja erityisopetuksen muutosten vuoksi perheet kokevat, että lapset eivät ole saaneet ihan tarvittavaa tukea. Homekoulujen väistötiloja tulee varmaan vielä lisää. Kuluja ei aina voi ottaa opetuksesta pois.

Varhaiskasvatuksen palveluseteleistä lautakunta saa vasta marraskuussa selvityksen. Palvelusetelipaikat ovat kaupungin hoitopaikkoja kalliimpia. En usko, että palvelusetelijärjestelmästä tulee säästöjä vaan ainoastaan maksuautomaatti. Isot ketjut, jotka eivät maksa verojaan Lahteen vaan johonkin ihan muualle. Ne pääsevät tekemään monopoliaseman ja korottamaan maksuja.

Tasapainottamistoimenpiteissä on kauhukirjauksia kulttuurilaitosten yhtiöittämisestä. Yhtiöistä on ylipäätään vasta alkamassa selvitys, eikä sen aikana ei pitäisi tehdä mitään päätöksiä. Valtionosuuslaitokset eivät voi kuulua voittoa tuottavaan yhtiöön. Kirjaukset ovat pelottavia, koska ne eivät voi tarkoittaa muuta kuin teatterin ja orkesterin ulosmyyntiä.

Kirjastoja koskeva kirjaus muistuttaa takavuosien ajatusta, että ajetaan alas lähikirjastot ja tehdään niistä palautusautomaatteja.

Kalle Aaltonen (Pro Lahti) Kuva: Juha Peurala

Kalle Aaltonen (Pro Lahti) - "Päättäjät toistavat samoja virheitä"

Veronkorotuksen esittäminen on raukkamaista. Päättäjät ovat tehneet viime vuosina täysin edesvastuuttomia päätöksiä, ja nyt maksattavat ne veronmaksajilla. Tulen vastustamaan kaikkia veronkorotuksia.

Tiettyihin investointeihin ei olisi ollut varaa. Aleksin yksisuuntaisuuteen meni monta miljoonaa ja joukkoliikenneuudistukseen 1,5 miljoonaa vuodessa. Matkakeskukseen meni parikymmentä miljoonaa. Pitäisi lähteä ruotimaan tilakeskuksen virheitä ja sitä, miksi korjaukset epäonnistuvat jatkuvasti. Hyppyrimäkien uusimiseen meni yli 2 miljoonaa. Nämä kaikki ovat täysin hyödyttömiä.

Edelleenkään mihinkään ongelmiin ei puututa. Kaikki suojatyöpaikat saavat jäädä entiselleen. Päättäjät jatkavat ihan samaa politiikkaa ja toistavat samoja virheitä. Suurimmaksi osaksi homma on tyhjänpäiväistä lätinää. Oikeasti ei haluta lähteä tekemään rakenteellisia uudistuksia ja pitämään kulukuria.

Toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, enkä usko, että uusikaan tasapainotusohjelma tulee olemaan riittävä. Jos kaupunki lähtee leikkimään sähköisillä palveluilla, se vain maksaa, koska kukaan ei osaa hoitaa hommaa. Täällä ei saada edes kaupunginvaltuutettujen sähköposteja toimimaan. Emme ole saaneet kutsua budjettineuvotteluihin.

Vili Uuskallio
vili.uuskallio@ess.fi

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tämä sisältö on avoinna vain tilaajillemme.

Lue 2 viikkoa ilmaiseksi

Oletko jo tilaaja?

Tilaa ilmainen ESS.fi uutiskirje Saat kiinnostavimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Suosittelemme

Kommentit comments

Näitä luetaan nyt

Näitä luetaan

Paikallismediat

Lue seuraavaksi X