Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Päijät-Häme

Kenestä Lahden Jan Vapaavuori? Moni valtuutettu antaisi kaupunkilaisten valita pormestarin

Kysymys suoralla vaalilla valittavasta pormestarista jakaa Lahden uuden kaupunginvaltuuston mielipiteet. Jos ESS:n vaalikoneen vastaukset ratkaisisivat, päätös syntyisi yhden äänen erolla. Mika Karin (sd.) mielestä "arkuus" pormestarimallin käyttöönotossa sopii erityisesti kokoomukselle, jolla on "virkamiesjohto otteessaan".

Sari Niinistön (kok.) mielestä suora pormestarivaali voisi johtaa siihen, että pätevintä ei valittaisi Kuva: Mirja Hussain

Kysymys suoralla vaalilla valittavasta pormestarista jakaa Lahden uuden kaupunginvaltuuston mielipiteet. Etelä-Suomen Sanomien vaalikoneessa pormestarimallia kannatti 24 ja vastusti 25 valtuutettua. Kuusi valtuutettua ei ottanut kantaa puoleen eikä toiseen. Neljä valtuutettua jätti kokonaan vastaamatta.

Vaalikoneessa ehdokkaille esitettiin väittämä "kuntalaisten on saatava valita kaupunginjohtaja tai pormestari suoralla vaalilla". Kaupunkia johtaisi kaupunginjohtajan sijasta pormestari, joka toimisi kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Tampereella pormestarimalli on ollut käytössä jo vuodesta 2007 lähtien. Helsingissä sunnuntaina käydyt kuntavaalit olivat myös pormestarivaalit, joissa kokoomuksen ehdokas Jan Vapaavuori sai äänivyöryn.

"Arkuutta käynnistämisessä"

Lahdessa yhdistymissopimus määrittelee johtamisjärjestelmän vuoden 2018 loppuun saakka. Sopimuksen mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii päätoimisena sekä kaksi varapuheenjohtajaa puolipäiväisissä tehtävissä. Kaupunginjohtajan tehtävään valittiin Jyrki Myllyvirta, joka on jäämässä eläkkeelle viimeistään 2020.

Keskustelua pormestarimalliin siirtymisestä on viritellyt etunenässä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari (sd.). Hänen mielestään kuntalaisen on voitava vaikuttaa siihen, kuka päätöksiä tekee ja päätösten valmistelua johtaa.

Vaalikoneessa Kari katsoi, että Lahdessa poliitikoilla on ollut arkuutta pormestarimallin käynnistämisessä.

- Mallia ei ole haluttu ottaa käyttöön, vaikka virkamiesten ja poliitikkojen roolit ovat osin päällekkäiset. Tämä sopii erityisesti kokoomukselle, jolla on virkamiesjohto otteessaan.

Mika Kari (sd.) toivoo pormestarimallin toteutuvan viimeistään neljän vuoden kuluttua. Kuva: Mirja Hussain

"Trump?"

Valtuuston suurimmassa ryhmässä SDP:ssä näkemykset pormestarimallista vaihtelevat. Kahdeksan demaria suhtautui vaalikoneessa kriittisesti ajatukseen suorilla vaaleilla valittavasta pormestarista. Kuusi valtuutettua kannatti ajatusta. Neljä demaria oli kahden vaiheilla. Ville Skinnari (sd.) epäilee pormestarimallin toteutumista, mutta pitää sitä on tavoitteena kannatettavana.

- Tähän suuntaan ollaan jo joissakin Suomen kaupungeissa menty. Vielä Lahti ei ole siihen valmis, mutta ehkä tulevaisuudessa. Erkki Nieminen (sd.) pitää hyvänä, että valtuusto valitsee kaupunginjohtajan.

- Silloin ei populismi pääse valloilleen. Jarkko Nissinen (sd.) vastustaa suoraa pormestarivaalia. Hän perustelee kantansa lyhyesti ja ytimekkäästi: "Trump?"

"Pätevintä ei valittaisi?"

Kokoomuksen valtuutetuista enemmistö vastustaa pormestarin valitsemista suoralla kansanvaalilla. Pormestarimallia kannatti kymmenen ja vastusti kolme kokoomusvaltuutettua. Sari Niinistön (kok.) mielestä suora vaali voisi johtaa siihen, että pätevintä ei valittaisi.

- Substanssiosaaminen on tärkeää, joten siksi suhtaudun varauksella suoraan vaaliin.

Pormestarin on nautittava kaupunginvaltuuston luottamusta, huomauttaa Juha Rostedt (kok.).

- Suoralla vaalilla on riski, että näin ei kävisi. Milla Bruneau (kok.) suhtautuu pormestarimalliin kriittisesti, mutta ei täysin lukitse kantaansa.

- Puolueiden on pystyttävä asettamaan on ehdokkaansa pormestarivaaliin, jotta varmistetaan mahdollisimman kykenevä ihminen tätä monipuolista ja vaativaa tehtävää hoitamaan.

Vihreät ja perussuomalaiset tukevat

Vihreiden seitsenhenkinen valtuustoryhmä kannattaa pormestarin valitsemista suoralla kansanvaalilla.

- Kannatan suoraa ja avointa demokratiaa. Suoralla vaalilla äänestäjät sinetöivät pormestarivalinnan, Riina Puusaari (vihr.) perustelee.

Myös vaalikoneeseen vastanneet perussuomalaiset ovat pormestarimallin kannalla.

- On varmistettava ehdolle asettuvien henkilöiden kompetenssi, Nina Laihanen (ps.) kuitenkin huomauttaa.

Keskustan ryhmä suhtautuu pormestarimalliin kriittisesti.

- Kunnanjohtajan virka on niin vastuullinen ja vaativa, että henkilöiden, jotka valinnan tekevät, on kyettävä kunnolla arvioimaan henkilöitä, Jenna Koskelo (kesk.) katsoo.

Elisa Lientola (vas.) huomauttaa, että kaupungin johtaminen edellyttää muutakin kuin kansansuosiota. Kuva: Armi Salonen

Vaihtoehto "poliittisille klikeille"?

Vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien näkemykset jakautuvat. Elisa Lientola (vas.) huomauttaa, että kaupungin johtaminen edellyttää muutakin kuin kansansuosiota.

- On pystyttävä katsomaan kymmeniä vuosia eteenpäin ja hallittava hyvät esimiestaidot. En haluaisi, että kaupunkiani johdetaan tempoillen ja ilman koulutusta. Pertti Arvaja (kd.) puolestaan katsoo, että "poliittiset klikit" eivät pääsisi vaikuttamaan, jos kuntalaiset voisivat valita pätevien ehdokkaiden joukosta.

Mallia ei ole haluttu ottaa käyttöön. Tämä sopii erityisesti kokoomukselle, jolla on virkamiesjohto otteessaan. Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari (sd.)

Kahden valtuutetun Pro Lahti -ryhmä tukee pormestarimallia, joka ryhmää vetävän Kalle Aaltosen mielestä tarjoaa läpinäkyvämmän vaihtoehdon nykymenolle.

- Mikään ei muutu, jos sama vanha porukka päättää keskenään paikan.

"Seuraavien kuntavaalien yhteydessä"

Kari pitää odotettuna, että uuden valtuuston näkemykset jakautuvat pormestariasiassa. Hän huomauttaa, että suoria pormestarivaaleja ei ole vielä lain mukaan mahdollista pitää.

- Varmaan sekin näkyy tuloksessa. Sen lisäksi ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä pormestarimallilla tarkoitetaan. Sinänsä on ihan myönteinen viesti, että noinkin moni valtuutetuista näkee päällekkäisyyden, joka kaupunginjohtajan ja päätoimisen hallituksen puheenjohtajan tehtävien välillä on.

Karin mielestä pormestarimalliin voitaisiin siirtyä viimeistään seuraavien kuntavaalien yhteydessä eli neljän vuoden päästä.

- Se varmaan olisi luontevin hetki. Mallin valmisteluun menee jonkun verran aikaa. Nyt valitun valtuuston on käynnistettävä poliittinen keskustelu johtamismallista.

Kari ei usko pormestarivaalien johtavan populismiin.

- Samoja argumentteja käytettiin siinä vaiheessa, kun presidentinvaaleissa siirryttiin valitsijamiesvaaleista suoraan kansanvaaliin.

"Vastuu samalle henkilölle"

Helsingissä Jan Vapaavuori keräsi lähes 30 000 ääntä. Onko vaara, että pormestarikamppailu passivoi niiden puolueiden kannattajia, joilla ei ole mahdollisuuksia kisassa?

- Laajan demokratian ikävämpi puoli, että äänet projisoituvat yhdelle ehdokkaalle. Samanlaista tilannetta ei ole nähty Tampereella, jossa on käyty vastaavia vaaleja, Kari pohtii.

Karin mukaan kaikille on tehtävä selväksi, mitä pormestarimalli tarkoittaa, jotta sen hyvistä ja huonosta puolista olisi helpompi keskustella.

- Käytännössä se tarkoittaa poliittisen ja virkamiesjohdon tiivistämistä ja kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävän yhdistämistä. Se on kaikkein olennaisin asia. Päällekkäisyyksiä ei enää ylimmässä johdossa olisi. Poliittisen prosessin ja hallintokoneiston vastuu yhdistyisivät samalle henkilölle.

Kuva: Anssi Hietamaa
Vaalikone

Näin Lahden uuden valtuuston valtuutetut kommentoivat pormestarimallia

Poimintoja ESS:n vaalikoneen vastauksista:

Reijo Oksanen (kok.): Kuntalaiset valitsevat valtuutetut, joiden mahdollisuus perehtyä hakijoihin on paljon parempi kuin kuntalaisten.

Jetta Laakso (sd.): Valinta voitaisiin tehdä myös suoralla vaalilla, kunhan ehdokkaiksi valikoituu monipuolisella osaamisella ja sosiaalisella taitavuudella varustettuja henkilöitä.

Pekka Komu (sd.): Pidemmällä aikavälillä tähän (pormestarimalliin) kannattaa pyrkiä. Se lisäisi edustuksellista demokratiaa ja ehkä myös kiinnostusta politiikkaan. Asia ei ole yksinkertainen. Siihen on perehdyttävä tarkasti.

Kari Lempinen (sd.): Haluan tutkia tämän vaihtoehdon ja vasta sitten ottaa lopullisesti kantaa.

Minna Lampinen (sd.): Tulisiko pätevin silloin valittua?

Sonja Falk (kd.): Pormestari edustaisi yhtä poliittista ryhmää. Helposti tämä ryhmä korostuisi liikaa valtuuston työskentelyssä.

Henni Hyytiä-Ilmonen (kesk.): Virkaan liittyy pätevyysvaatimuksia, joiden toteutumista kansanvaali ei välttämättä takaa. Ennalta päteviksi todetuista henkilöistä voisi äänestää.

Martti Talja (kesk.): Keskikokoisiin ja pienempiin kaupunkeihin sopii paremmin kaupunginjohtajamalli. Kaupunginjohtajan valitsee luontevimmin vaaleilla valittu valtuusto.

Anneli Viinikka (sd.): Kunnanjohtajan on ensisijaisesti oltava pätevä.

Marjo Loponen (kd.): Kunnanjohtajan osalta voidaan pysyä nykymenettelyssä. Sen sijaan pormestari poliittisena toimijana voitaisiin valita suorilla vaaleillakin.

Tapani Ripatti (sd.): Valtuusto valitkoon kunnan johtohenkilön kuten tähänkin asti. Kuntalaisten valitsema kunnanjohtaja olisi joka tapauksessa valtuuston alainen.

Sirkku Hildén (sd.): Nykyjärjestelmä, jossa valtuusto valitsee kunnanjohtajan, on hyvä ja toimiva.

Leena Kaartinen (kd.): Riittääkö kansalaisten asiantuntemus oikeaan valintaan suorassa vaalissa? Virkaan pitää löytää hallintoon perehtynyt asiantuntija.

Marju Markkanen (sd.): Pitää miettiä ja kokeilla uusia malleja tehostaa kaupungin johtamista. Tämä on mielestäni seuraavan valtuustokauden aikana selvitettävä asia.

Ulla Vaara (sd.): Kunnanjohtajan valinta kuuluu mielestäni puolueille eli kaupunginvaltuustolle.

Markku Karjula (kesk.): Odotan mielenkiinnolla Helsingin kokemuksia pormestarimallista.

Seppo Korhonen (vas.): Hallintamallit perustuvat yleensä valtapuolueiden kabinettisopimuksiin, jotka kätkevät taakseen muutakin vallanjakoa ja taloudellisia intressejä, joten suora vaalikaan ei sinänsä takaa tai lujita demokratiaa.

Nelli Nevala (vihr.): Suoralla vaalilla valittu pormestari tai kunnanjohtaja ei välttämättä ole pätevin kaupungin organisaation johtoon. Lahdessa tulisi kuitenkin siirtyä pormestarimalliin heti, kun se on mahdollista.

Anssi Hälinen (kok.): Olisi hyvä saada päätösvalta sinne, minne se kuuluukin. Me asukkaat haluamme olla myös päättämässä asioista.

Vili Uuskallio
vili.uuskallio@ess.fi
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa ESS VerkkoPlus 1 kk 9,90 € ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa tästä 1kk
9,90€

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi