Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Kotimaa

Rikoksen tutkinta voi tyssätä sen "liian" korkeisiin kustannuksiin – yksin jäänyt uhri tarvitsee muita tukitoimia

Laki mahdollistaa esitutkinnan lopettamisen, jos siitä aiheutuvat kustannukset nousevat liian suuriksi. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä päätösten perusteluissa on parantamisen varaa, sillä niissä ei useinkaan yksilöidä kustannuksia.

Rikosuhripäivystys varoittaa, että tutkinnan rajoittaminen voi vaikuttaa kansalaisten haluun ilmoittaa rikoksista. Kuva: Elsa Osipova

Milloin esitutkinta maksaa liikaa, niin paljon, että sen jatkamisesta aiheutuvat kustannukset ovat nousemassa liian suuriksi? Rikoksen uhrin kannalta esitutkinnan lopettamisessa on kyse isosta asiasta.

Esitutkintalaki toteaa, että jos esitutkinnan kustannukset olisivat "selvässä epäsuhteessa" tutkittavan rikoksen laatuun ja siitä mahdollisesti määrättävään rangaistukseen nähden, syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä päättää, että esitutkinta lopetetaan. Syyttäjä tekee niin sanotun rajoittamispäätöksen.

Edellytyksenä on lisäksi, että tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaadi tutkinnan jatkamista.

Lakiohje on kuin virtaveteen piirretty viiva. Kyse on syyttäjän tekemästä punninnasta.

Valtakunnansyyttäjän syyttäjille antaman ohjeen mukaan syyttäjällä on ratkaisun tehdessään oltava "riittävän yksilöity käsitys" tutkinnan jatkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Pelkkä toteamus 'maksaa liikaa' ei riitä, ei vaikka poliisikin olisi todennut saman.

– Tämä on rajoittamispäätöksissä tyypillinen virhe, sanoo apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Viime vuonna syyttäjien käsiteltäväksi tuli noin 91 000 asiaa. Niistä noin 20 000 asiaa koski esitutkinnan rajoittamista, kun määrä kymmenen vuotta aiemmin oli noin 5 500.

Lahdessa noin 50 kustannusperusteista ratkaisua

Tyypillisin esitutkinnan lopettamisperuste on, että syyttäjä jättäisi asiassa syytteen nostamatta. Tapauksia, joissa esitutkintaa rajoitettiin odotettavissa olevien kustannusten suuruuden takia, oli viime vuonna noin 3 000 kappaletta.

Salpausselän syyttäjänvirastossa tehtiin 2018 noin 3 600 rajoittamispäätöstä, joista hieman yli 300 oli kustannusperusteisia. Lahden palvelutoimistossa tällaisia päätöksiä tehtiin 47.

Kihlakunnansyyttäjä Pasi Pälsin mukaan on hyvin harvinaista, että syyttäjä hylkää poliisin esityksen, sillä poliisi ja syyttäjä sopivat jo esitutkinnan kuluessa, mitä asioita poliisi esittää rajoitettavaksi. Näin vältytään turhilta esityksiltä.

Rappe sanoo 15 vuoden aikana havainneensa, että kaikenlaiset esitutkinnan rajoittamiset ovat lisääntyneet tuntuvasti.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää runsastumisen syynä poliisin ja syyttäjien vyönkiristystä. Rahkeet eivät riitä kaikkien rikosepäilyjen tutkimiseen.

– Tietyntyyppisissä, lähinnä sakkorikoksissa rajoittamispäätöksiä tehdään säännönmukaisesti. Esimerkiksi pahoinpitelyrikoksissa esitutkinnan lopettaminen on huolestuttavaa eikä polkupyörävarkauksia tutkita ollenkaan.

Tullin tutkinnanjohtajat tekevät vuodessa noin 500 rajoittamisesitystä.

Esitutkinnan aikana poliisin ja syyttäjän yhteistyö on tärkeää. Kuva: Anni Nieminen

Verkossa sotkeudutaan

Yksi ryhmä, jossa esitutkinnan rajoittaminen on tavallista, ovat verkossa tehdyt rikokset. Tekijän selvittäminen on hankalaa.

Yksi tuore esimerkkitapaus on Salpausselän syyttäjänviraston Lahden palvelutoimistosta. Nuori oli saanut Snapchat-palvelun kautta henkeä ja terveyttä uhkaavia ja halventavia viestejä.

Tutkinnanjohtaja esitti esitutkinnan lopettamista kustannusperusteella, koska se olisi vaatinut virka-apupyynnön esittämistä ulkomaiselle palveluntarjoajalle.

Syyttäjä hyväksyi esityksen. Syyttäjä toteaa, että vaikka uhkausviestin lähettäjän IP-osoite saataisiinkin selville, se ei vielä tarkoittaisi uhkaajan kiinni jäämistä.

Rappe ratkaisi keväällä samankaltaisen asian. Kantelija perheineen oli joutunut sähköpostitse tapahtuneen laittoman uhkauksen uhriksi. Syyttäjä teki kustannusperusteisen rajoittamispäätöksen. Tutkinnan jatkaminen olisi edellyttänyt virka-apupyyntöjä ulkomaille.

Rappen mielestä selvitys kustannuksista oli yksilöimätön. Lisäksi kyse oli sellaisesta rikoksesta, että myös tärkeä yksityinen etu vaatii tutkintaa. Hän kumosi syyttäjän päätöksen ja määräsi, että esitutkintaa jatketaan.

– Esitutkintalain säännöksen tarkoitus ei ole kaavamaisesti lopettaa esitutkintaa työläissä ja samalla vähäisissä asioissa, hän kirjoittaa.

Kustannusperusteisia päätöksiä koskevat kantelut ovat Rappen mukaan "äärimmäisen harvinaisia".

– Vaikka kanteluiden lukumäärä on pieni, niiden perusteella on havaittavissa, että päätösten laadussa on parantamisen varaa.

Myös Matti Tolvasen havaintojen mukaan syyttäjät vetoavat ratkaisuissaan kustannuksiin niitä kuitenkaan yksilöimättä.

– Uhrinkin olisi helpompi ymmärtää päätös, jos kustannukset näkyisivät siitä.

Tolvanen suosittelee rajoittamispäätösten keskittämistä kokeneille syyttäjille.

– Ne ovat yksi vaikeimmista jutuista. Henkirikoksissahan osaa syyttää kuka tahansa.

Viesti rikollisille?

Rajoittamispäätösten ikävänä sivutuotteena on se, että ne kertovat rikollisille, missä rajoissa toimien voi vielä selvitä kuivin jaloin.

– Polkupyörävarkauksia tehdään ammattimaisesti, Matti Tolvanen mainitsee esimerkin.

Hämeessä poliisi on tosin osoittanut, että pyörävaraskin voi jäädä ja jääkin kiinni.

Tähän on kiinnittänyt huomiota myös Rikosuhripäivystys. Se varoittaa, että tutkinnan rajoittaminen voi vaikuttaa kansalaisten haluun ilmoittaa rikoksista sekä luoda rikolliselle kuvan, että teoista ei tule seuraamuksia.

Kuva: Timo Filpus

Rikosuhripäivystys pitää tärkeänä, että vaikka viranomaiset eivät rikosta loppuun asti tutkisikaan, uhri ohjattaisiin tukipalvelujen piiriin. Uhria voi auttaa jo se, että hän ymmärtää, miksi tutkinta ei ole edennyt. Jos tekijä on tiedossa, asia on syytä viedä sovitteluun.

Kansalaisen luottamusta oikeusvaltioon voivat horjuttaa myös alueelliset erot. Rikos, joka pienellä paikkakunnalla voi johtaa tuomioon, jää isolla paikkakunnalla osin tai kokonaan tutkimatta.

Pykälät on, ei rahaa niitten soveltamiseen

Esitutkinnan aikana poliisin ja syyttäjän yhteistyö on tärkeää.

– Hyöty on sitä suurempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa rajoittamispäätös voidaan tehdä. Se auttaa suuntaamaan resursseja vaativien juttujen tutkintaan, sanoo rikosylikomisario Kari Suominen Hämeen poliisilaitokselta.

Vastaavasti laajoissa rikoskokonaisuuksissa tarmo voidaan suunnata törkeisiin rikoksiin ja lopettaa vähäisten rikosten tutkinta.

Professori Matti Tolvanen tähdentää, että esitutkinnan rajoittamispäätöksistä ei voi osoittaa sormella poliisia ja syyttäjää, vaikka ne päätösten takana ovatkin.

– Jos jotain pitäisi moittia, se on rahoituksen myöntäjä.

– Jos säädetään teot rangaistaviksi, pitäisi olla myös työkalut tekojen tutkintaan, Tolvanen viestittää eduskunnan suuntaan.

Hänestä on huolestuttavaa, että syyttäjät ja poliisimiehet eivät voi osallistua esimerkiksi ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen siksi, etteivät he töiltään ehdi.

Esitutkinta

Rajoittamispäätös

Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä lopettaa esitutkinnan.

Yleisin peruste on, että syyttäjä jättäisi syytteen nostamatta.

Tutkinta voidaan lopettaa myös silloin, kun sen jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat epäsuhteiset tutkittavan asian laatuun nähden.

Laissa ei ole euromääräistä määrittelyä sille, milloin esitutkinnan jatkaminen maksaisi liikaa. Punninta tapauskohtaisesti.

Kustannusperusteisia rajoittamispäätöksiä Salpausselän syyttäjänviraston Lahden palvelutoimistossa viime vuonna 47.

Käyttö lisääntynyt muun muassa verkossa tapahtuvan, rajat ylittävät rikollisuuden takia. Tutkinta edellyttää ulkomaisen virka-avun käyttöä.

Mikko Kivelä
mikko.kivela@ess.fi
@
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Jatka lukemista LTV:n tarjoamana 2 vk maksutta!

Tilaa ESS VerkkoPlus 2 viikoksi maksutta ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa 2 vk maksutta

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi