Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Kotimaa

Metsästrategiaan päivitys, hakkuiden vastapainoksi luonnonhoitoa - vaelluskalatkin huomioitu

Vuoteen 2025 ulottuvan metsästrategian hankelista uusiutuu lähes täysin.

Päivitettävässä metsästrategiassa metsien taloudellisen hyödyntämisen rinnalla korostuvat kestävä metsien hoito ja metsien kasvun lisääminen. Kuva: Risto Aalto

Lisääntyneiden hakkuiden takia kestävä metsänhoito ja metsien kasvun lisääminen korostuvat kansallisen metsästrategian päivityksessä.

– Muutos johtuu siitä, että metsäteollisuuden uusia hankkeita on saatu liikkeelle, ja nyt lisääntyvien hakkuiden vastapainoksi tarvitaan luonnonhoidon tehostamista. Metsien kasvun lisäämisellä pyritään varmistamaan, että metsät säilyvät hiilinieluina ja samalla riittää raaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita, sanoo erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hankelistaus päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Digitalisaatio, ilmastonmuutoksen hallinta, Aasian merkitys suomalaiselle metsäalalle sekä kestävyyden turvaaminen ja vastuullisuus ovat korostuneet entisestään. Uusina hankelistalle tulevat muun muassa ilmastokestävä metsätalous, luontomatkailun ja luonnontuotealan edistäminen ja uusien puupohjaisten tuotteiden kehittäminen.

Metsien saavutettavuudessa metsäteollisuuden liikenneinfran lisäksi korostuu metsien virkistyskäyttö, esimerkiksi kansallispuistojen rakenteiden kunnostaminen.

– Metsien kestävä käyttö valtavirtaistetaan, tiivistää Matveinen.

Vuonna 2015 hyväksytyn kansallisen metsästrategian päivitys käynnistyi maaliskuussa metsäneuvoston päätöksellä. Neuvoston mukaan metsästrategian tavoitteet ovat edelleen ajan tasalla, mutta hankesalkku vaati päivittämistä.

Päivitetty strategia lähtee ensi viikon alussa lausuntokierrokselle. Lausuntojen jälkeen strategiaa viimeistellään, ja se menee ensi vuoden alkupuolella valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Metsien hoidon keskeinen ohjenuora

Metsästrategia on Suomen metsien hoidon ja käytön keskeinen ohjenuora. Siihen sisältyvillä kymmenellä päivitetyllä hankkeella ohjataan metsiin liittyvää kehitystyötä vuoteen 2025 saakka. Alueelliset metsäkeskukset laativat strategian pohjalta alueelliset metsäohjelmat, joilla toteutetaan strategiaa maakuntatasolla.

Uusista hankkeista ilmastokestävä metsätalous painottuu muutokseen sopeutumiseen.

– Se tarkoittaa esimerkiksi tuholais- ja myrskyriskeihin varautumista kasvattamalla sekametsiä, havainnollistaa Matveinen.

Kestävässä metsänhoidossa tärkeää on monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien luonnonhoito.

– Luonnonhoito tarkoittaa muun muassa säästöpuiden, suojavyöhykkeiden, riistatiheikköjen ja tekopökkelöiden jättämistä hakkualueille, ja tätä viestiä viedään metsänomistajille, sanoo Matveinen.

Metsäteitä parannettaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siltarumpuihin, joiden kautta vaelluskalojen on päästävä kulkemaan. Luonnontuoteala nähdään laajemmin kuin marjojen ja sienien keräämisenä.

– Luonnontuotteiden osalta kasvava globaali kysyntä ja metsänomistajien tarjonta tulisi saada kohtaamaan nykyistä paremmin. Esimerkkinä pyritään löytämään sopivia alueita erilaisten luonnontuotteiden, vaikkapa mahlan, pakurin ja koivulehtien, keräämiseen markkinoiden vaatimassa mittakaavassa, kertoo Matveinen.

Metsäneuvosto ohjaa strategiaa

Metsäneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin. Sen tehtävänä on tukea maa- ja metsätalousministeriötä metsäpoliittisissa kysymyksissä.

Neuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n toteuttamista ja tekee ehdotuksia strategian kehittämiseksi.

Päivitetyssä metsästrategiassa hankkeita ovat: metsätieto ja alustatalous, metsäalan vuorovaikutus ja viestintä, resurssitehokas ja kestävä metsänhoito, talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus, ilmastokestävä metsätalous, metsätiet ja metsien saavutettavuus, luontomatkailu ja luonnontuoteala, osaaminen ja koulutus, EU- ja kansainvälinen metsäpolitiikka ja uudet puupohjaiset tuotteet.

Sari Vanninen 
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Jatka lukemista LTV:n tarjoamana 2 vk maksutta!

Tilaa ESS VerkkoPlus 2 viikoksi maksutta ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa 2 vk maksutta

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi