Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Kotimaa

Maailmalla otetaan mallia Jukolan turvatoimista – Poliisi valmistautuu kaikkeen

Jukolan viesti kerää viikonloppuna Hollolaan jopa 50 000 kävijää. Suomen edistyksellinen kuluttajaturvallisuuslaki takaa massatapahtumien turvallisuuden.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen paloinsinööri Ari Heikkinen ja Jukolan sähkövastaava Risto Anjala tarkistavat sähköjakeluverkon paloturvallisuutta. Ulkopuolinen tarkastaja on varmistanut muuntajat ja jakeluverkon toukokuussa. Kuva: Elena Liseytseva

Hollolan Hälvälässä lauantaina ja sunnuntaina suunnistettavassa Jukolan Viestissä on tarkat turvallisuusjärjestelyt. Liki 20 000 suunnistajaa ja vähintään sama määrä yleisöä lisäävät yllättävien tapahtumien riskiä.

Jukolan viesti suunnitellaan joka vuosi niin tarkkaan, ettei ongelmia juuri ole. Suurin haaste on liikenteen järjestäminen turvallisesti, kun paikalle saapuu paljon ihmisiä lyhyessä ajassa.

Jukolan viestin turvallisuusjärjestelyt kiinnostavat myös naapurimaita, koska Suomen kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö on poikkeuksellinen Euroopan unionissa. Kuluttajaturvallisuuslaki varmistaa ihmisten turvallisuutta muun muassa yleisötapahtumissa. Muissa EU-maissa ei ole omaa kuluttajaturvallisuuslakia, vaan säännökset ovat hajallaan monissa eri laeissa. EU:lla ei ole direktiivejä kuluttajaturvallisuudelle.

Hämeen poliisi on ollut mukana useissa Jukolan suunnittelukokouksissa vuoden ajan. Poliisi valvoo liikennettä ja päivystää kisa-alueella yhdessä puolustusvoimien kanssa. Ylikomisario Jouni Takalan mukaan tapahtumaan ei liity uhkakuvia, mutta maailmalla tapahtuneiden terroritekojen takia toimintavalmius on kunnossa.

Huhtikuussa järjestettiin palaveri, jossa kaikkia vapaaehtoisia opetettiin toimimaan vaaratilanteissa. Kilpailukeskusta valvotaan jatkuvasti, ja poikkeavuuksiin puututaan heti. Myös kameravalvontaa on lisätty. Tapahtuman turvallisuusvastaava Raine Nurminen pitää turvajärjestelyitä riittävinä.

– Tilaisuuden järjestelyissä on huomioitu kaikki mahdolliset vaaratilanteet yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen, puolustusvoimien ja ensiapuhenkilöstön kanssa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen paloinsinööri Ari Heikkinen ohjeistaa Jukolan järjestäjiä kiinnittämään kattovalaisimien roikkuvat johdot nippusiteillä. Paloturvallisuuden tarkistus on aloitettu jo aikaisin keväällä. Enää on jäljellä vain pieniä yksityiskohtia. Kuva: Elena Liseytseva

Jukolassa on järjestyslain mukainen määrä järjestyksenvalvojia. Kaikilla on asianmukainen koulutus, ja monet ovat taustaltaan poliiseja, mukaan lukien Nurminen itse. Viime vuonna turvamiehistä oli pulaa, kun yleisö pyrki nauhoilla ympäröidylle lähtöalueelle. Tänä vuonna lähtöalue on ympäröity lauta-aidalla.

Yleisestä järjestyksestä kuten ensiavusta, liikenteestä ja järjestyksenvalvonnasta huolehtii ensimmäistä kertaa tilannekeskus, jossa seurataan reaaliajassa kaikkea alueen toimintaa. Lisäksi yleisö voi soittaa ohjeistusta ja apua help deskistä. Help deskiin voi soittaa esimerkiksi vessapaperin loppumisesta tai auton pysäköinnistä. Aikaisemmin Jukolassa on ollut vain infopiste, joka on usein ruuhkautunut ihmisten ilmoituksista.

Ensiapua ja paloturvallisuutta on riittävästi

Jukolan kylä on rakennettu teltoista, jotka kestävät 22 metriä sekunnissa puhaltavan tuulen. Saunateltta on tapahtuman erikoisuus. Viime viikon kovat tuulet eivät hetkauttaneet telttoja, jotka on kiinnitetty liki metrisillä kiiloilla. Vuoden 2003 Jukolassa teltat lentelivät tuulen voimasta. Kuva: Elena Liseytseva

Suunnistuksen ratasuunnittelussa huomioidaan aina maasto ja sen mahdolliset vaaralliset kohdat. Suunnistajat voivat päätellä kartoista maaston kohteet. Esimerkiksi jyrkänteet, kivikot ja tiheiköt merkitään karttoihin. Äärimmäisissä tapauksissa kisa-alueilla voidaan erottaa nauhalla vaarallisia paikkoja, joihin kilpailijoiden ei tule mennä.

Jukolan radalla kiertää valvontaryhmiä, jotka valvovat kilpailijoiden kulkua ja turvallisuutta ensiaputarpeet mukanaan.

Hälvälässä on valmistauduttu hoitamaan noin 500 potilasta. Paikalla on yhteensä 15 lääkäriä ja noin 50 sairaanhoitajaa, jotka antavat ensihoitoa, ompelevat haavoja ja lastoittavat. Vakavammat tapaukset hoidetaan lähellä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Jukolan Viestissä sattuu vuosittain 20–30 silmävammaa. Siksi paikalla on myös silmälääkäri.

– Tapahtumassa on parempi valmius hoitaa silmävammoja kuin keskussairaalassa, jossa ei ole viikonloppuisin päivystävää silmälääkäriä, kertoo ensiavun päälääkäri Juha Virtanen.

Myös paikalliset vapaaehtoiset sopimuspalokunnat turvaavat aluetta tulipalon varalta. Lahden VPK päivystää kisapaikalla yhdessä Hollolan Hakosilta-Nostavan VPK:n kanssa kahdeksan vapaaehtoisen vahvuudella.

– On tärkeää, että paikalle saadaan välittömästi apua erityisesti metsäpalovaaran ollessa päällä, kertoo Lahden VPK:n päällikkö Marko Nieminen.

Sää on yksi merkittävä turvallisuustekijä, johon järjestäjä ei voi vaikuttaa. Päijät-Hämeessä on ollut pitkään jatkuneen kuivuuden takia tulentekokielto. Metsä on edelleen hyvin kuiva ja vettä pitäisi sataa 60 milliä, jotta palovaara loppuisi.

Avotulen teko sekä retki- ja kaasukeittimien, grillien ja telttakamiinoiden käyttö on kielletty koko kilpailualueella ja sen ympäristössä. Tulentekokieltoa valvotaan koko tapahtuman ajan.

Jukka Silenius (oik.) Lahden VPK:sta pystyttää paaluja yhdessä Juho Kirjosen kanssa. Sileniuksella on Jukolan yleisölle yksi toive: pitäkää kiinni tupakkapaikoista! Kuva: Elena Liseytseva

Kilpailukeskusalueella on myös tupakointikielto muualla kuin merkityillä paikoilla. Vapaaehtoisia on kehotettu keräämään kaikki tupakantumpit pois. Paloturvallisuus huomioidaan myös autojen parkkeeraamisessa.

Sen lisäksi, että Jukolan maasto pyritään turvaamaan suunnistajille, myös luonto on huomioitu. Suunnistaja ja Jukolan ympäristövastaava Anna-Lea Rantalainen vastaa miehensä Heikki Setälän kanssa Jukolan luontoselvityksestä. Setälä on lintuharrastaja ja Helsingin yliopiston kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori.

Suunnistusliitto kehottaa suunnistustapahtumien järjestäjiä huolehtimaan luonnosta ja varmistamaan reitit esimerkiksi linnunpesien varalta. Rantalan mukaan myös metsästäjät ovat olleet aktiivisesti mukana kartoittamassa alueen eläimiä. Jukolassa linnunpesiä löytyi tänä vuonna muutama.

– Etsimme linnunpesiä kanakoirien kanssa. Tänä vuonna rakentaja löysi yhden teerenpesän, joka on rajattu, Rantalainen kertoo.

EU-maat ottavat mallia Jukolasta

Jukolan alueelle on rakennettu tapahtumaa varten peseytymispaikka. Likavesiä varten on rakennettu kaivot, jotta vedestä ei ole vaaraa ympäristölle. Pesupaikka jää tapahtuman jälkeen alueella toimivan puolustusvoimien käyttöön. Kuva: Elena Liseytseva

Union of the Baltic Cities (UBC) vieraili Lahdessa keskiviikkona Safe Cities -seminaarissa. Yksi vierailun kohteista oli Jukola ja sen turvallisuusjärjestelyt. Safe Citiesin ideana on hyödyntää olemassa olevaa tietoa maiden välillä.

– Se mikä on meille turvallisuusjärjestelyissä itsestäänselvyys, voi olla muille maille täysin uutta tietoa, kertoo Lahden turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Antti Prepula.

Suomessa kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö on keskitetty yhdelle viranomaiselle eli Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukesille) vuodesta 2016 asti. Lain perustana on viisi velvoitetta, joilla pyritään ehkäisemään vaaratilanteita. Tapahtumanjärjestäjä on muun muassa velvoitettu laatimaan pelastussuunnitelman ja ilmoittamaan vaaratilanteista tai läheltä piti -tilanteista Tukesille.

Suomessa on vuosittain tuhansia tapahtumia, joista Tukes tarkistaa vain riskialttiimmat. Pienten tapahtumien järjestäjät saattavat olla tietämättömiä eivätkä esimerkiksi ilmoita poliisille tapahtumastaan. Sen sijaan Jukolan kaltaisten massatapahtumien järjestäminen on yleensä tarkkaan hiottua.

Tukesin ylitarkastaja Kari Koponen on tarkastanut Jukolan viestin nettisivut ja todennut järjestelyiden olevan kunnossa. Koposen mukaan Jukolan etuna on, että tapahtumalla on pitkät perinteet, eikä sinne tulla ensisijaisesti käyttämään päihteitä.

– Tarkastaessani massatapahtumaa etukäteen, kiinnitän huomiota erityisesti siihen, miten järjestäjä ohjeistaa eri toimijoita. Jukolan nettisivuilla on selkeät ohjeet kaikille yleisöstä toimitsijoihin.

Safe Cities -seminaariin osallistui tänä vuonna kymmenen henkilöä. Väkeä on Suomesta, Virosta ja Latviasta. Suomesta osallistuu esimerkiksi Kuopion turvallisuuspäällikkö ja Virosta Tallinnan kaupungin poliisilaitoksen edustajia.

– Suurten yleisötapahtumien turvallisuusjärjestelyjä kehtaa esitellä ulkomaalaisille, koska asiat ovat poikkeuksetta hyvin tehtyjä, Prepula kertoo.

Osallistujat tutustuvat suomalaiseen tapaan järjestää suuri yleisötapahtuma. He voivat käyttää omissa tapahtumissaan Jukolan toimintatapoja. Samalla he voivat jakaa omia hyviä käytäntöjään.

Turvallisuusvastaava Raine Nurminen kehuu yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja ensiapuhenkilökunnan kanssa. Ylikomisario Takala neuvoo yleisöä ja kilpailijoita varaamaan aikaa matkantekoon. Hollolan Hälvälä lienee viikonloppuna yksi maan turvallisimmista paikoista. Ainakin apua on tarjolla hihasta nykäisemällä.

Korjattu 15.6. kello 11.37: "Ensiapua ja paloturvallisuutta on riittävästi" -kappaleessa puhuttiin vapaapalokunnista. Korjattu muotoon vapaaehtoiset sopimuspalokunnat.

Helmi Hämäläinen
helmi.hamalainen@ess.fi
@
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa ESS VerkkoPlus 1 kk 9,90 € ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa tästä 1kk
9,90€

Oletko jo tilaaja?

Aiheet:

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi