Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Kotimaa

Lue täältä apulaisvaltakunnansyyttäjän Hirvisaari-päätös kokonaisuudessaan

PÄÄTÖS syyttämättä jättämisestä

Tutkitut tai epäillyt rikokset ja lainkohdat

KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN

Tapahtumatiedot       

James Hirvisaari on asettanut yleisön saataville lausunnon internetissä ensin omalla blogisivustollaan osoitteessa http://jam.pp.fi/blogi/238.htm ja sitten Uusisuomi.fi -sivustolla osoitteessa http://laurahuhtasaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130209-raiskaus-kauhistuttava-vakivalta#comment-1945742 julkaisemallaan kommenttikirjoituksella. Molemmat blogisivustot ovat yleisölle avoimia.

Hirvisaari on omassa blogissaan julkaissut 15.1.2013 kirjoituksen otsikolla ”Raiskaaminen - geneettinen ominaispiirre?” Kirjoituksessaan hän on johdannon jälkeen viitannut linkityksin uutisointeihin vuodelta 2009 (”Raiskaaminen pönkittää miehisyyttä Etelä-Afrikassa” ja ”Etelä-Afrikassa rajut raiskausluvut”) sekä vuodelta 2010 (”Joka kolmas mies syyllistynyt raiskaukseen Etelä-Afrikassa” ja ”Tutkimus kertoo karua kieltä Etelä-Afrikan raiskauksista”), ja tämän jälkeen asettanut yleisön saataville seuraavan lausunnon:

”Pitäisikö noita alkukantaisten viettiensä vallassa olevia raakalaisia muka jotenkin ”ymmärtää” ja heidän tekonsa hyväksyä? Mielestäni heidät ja heidän rikolliset tekonsa ja rikollinen viidakkokulttuurinsa pitää tuomita ankarasti. Mutta nuo prosenttiluvut ovat valtavia - pitäisi todellakin puhua jo geneettisestä (tai kulttuurigeneettisestä) ominaispiirteestä, koska (joukko)raiskailu näyttää olevan sillä suunnalla maan tapa ja jopa kansanhuvi.”

Hirvisaari on julkaissut yllä lainatun kirjoituksensa ja kaksi aiemmin viittaamaansa uutislinkkiä kommentissaan jälkimmäisellä blogisivulla 18.1.2013.

Asiassa on epäilty, että James Hirvisaari on 15.1.2013 ja 18.1.2013 julkaisemillaan kirjoituksilla syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Syyteharkinnan toimittaminen Valtakunnansyyttäjänvirastossa

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 3 §:n mukaan sanottua lakia sovelletaan Suomessa harjoitettavaan julkaisu- ja ohjelmatoimintaan. Julkaisutoiminnalla tarkoitetaan julkaisujen ja verkkoviestien toimittamista yleisön saataville. Verkkoviestillä tarkoitetaan puolestaan radioaaltojen, sähköisen viestintäverkon tai muun vastaavan teknisen järjestelyn avulla yleisön saataville toimitettua tietoa, mielipidettä tai muuta viestiä. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annettua lakia sovelletaan siten muun ohella tiedotustoimintaan, jossa tietoja toimitetaan yleisön saataville internetin välityksellä.

Sanotun lain 24 §:n mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta. Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjestyksen nojalla apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee asiat, joissa on kysymys edellä mainitun syyteoikeuden käyttämisestä.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä säädetyn lain esitöissä on katsottu, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan on tai voi olla julkaistun viestin sisältöön perustuva rikos (HE 54/2002 vp. s. 68 ja Sananvapaustoimikunnan mietintö 1997:3 s. 127). Näin ollen ja kun nyt puheena oleva epäilty rikos perustuu siihen, että rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla rangaistava lausunto olisi julkaistu internetissä olevilla blogisivustoilla, on syyteharkinta suoritettu Valtakunnansyyttäjänvirastossa sanotun lain tarkoittamassa järjestyksessä.

Päätös     

Jätän syytteen nostamatta, koska asiassa ei ole tapahtunut rikosta.

Perustelut        Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä säädetään, että joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Asiassa on kiistatonta, että Hirvisaari on saattanut kirjoituksensa yleisön saataville. Tunnusmerkistötekijöiden täyttymisen kannalta on siis arvioitava, onko hän uhannut, panetellut tai solvannut jotakin rikoslain 11 luvun 10 §:n tarkoittamaa ihmisryhmää.

Sananvapaus

Rikoslain 11 luvun 10 §:n rangaistussäännös on sananvapauden rajoitus. Sananvapaus on turvattu Suomen perustuslaissa ja muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useissa ratkaisuissaan todennut, että sananvapaus koskee Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaisin varauksin paitsi myönteisinä, vaarattomina tai yhdentekevinä pidettyjä, myös loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia. Lainvastaista ei ole myöskään pelkästään se, että viesti on sävyltään liioitteleva, poleeminen tai hyökkäävä. Poliittinen sananvapaus on erityisasemassa, koska se on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Poliittista puhetta tai keskustelua yleisesti merkittävistä kysymyksistä ei saa rajoittaa ilman pakottavia syitä.

Syyteharkinnassa on täytynyt myös ottaa huomioon ihmisoikeustuomioistuimen huomautus, että demokratian kulmakiviin kuuluu suvaitsevaisuus ja ihmisten tasa-arvo. Näin ollen demokratiassa saattaa olla välttämätöntä määrätä seuraamuksia tai ryhtyä ennalta estäviin toimenpiteisiin silloin, kun lausumilla yllytetään suvaitsemattomuuteen perustuvaan vihaan. Tuomioistuin on alleviivannut, että vihapuheet, jotka saattavat loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä, eivät ansainneet sananvapauden suojaa.

Ottaen huomioon käsillä olevan rangaistussäännöksen rajoittava vaikutus perusoikeutena turvattuun sananvapauteen, sekä edellä esiin tuodut ihmisoikeustuomioistuimen lausumat, on kynnys soveltaa rikoslain 11 luvun 10 §:ä pidettävä suhteellisen korkealla.

Tyypillinen rangaistava menettely on sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun lausuman levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin tai loisiin taikka henkilöitä väitetään yleistäen esimerkiksi rikollisiksi tai muita alempiarvoisiksi. Tällaisia lausumia on arvioitava kategorisesti sananvapauden ulkopuolelle jääviksi vihapuheiksi.

Tunnusmerkistön täyttymisestä

Tässä tapauksessa Hirvisaari on ensimmäisessä kirjoituksessaan johdannon jälkeen viitannut linkityksin kolmeen Ylen ja yhteen Helsingin sanomien uutiseen raiskauksista Etelä-Afrikassa, minkä jälkeen hän on kirjoittanut tutkinnan kohteena olleen, yllä lainatun, tekstikappaleen. 18.1.2013 yleisön saataville asettamassaan kommenttikirjoituksessa Hirvisaari on viitannut kahteen aiemmin linkittämäänsä Ylen uutiseen, ja sen jälkeen julkaissut tutkinnan kohteen olleen tekstikappaleen.

Kyseessä olevaa tekstikappaletta ei pidä tarkastella irrallisena, vaan arvioitaessa rikoslain 11 luvun 10 §:n tunnusmerkistön täyttymistä on otettava huomioon Hirvisaaren koko kirjoitus. Hirvisaari on laatinut kirjoituksensa kommenttina viittaamiinsa uutisiin, ja kohdistanut arvostelunsa ilmiöön, raiskausrikoksiin, eikä lainkohdan tarkoittamaan ihmisryhmään. Tarkasteltaessa käsillä olevaa kirjoitusta sen asiayhteydessä yhdessä viitattujen uutistekstien kanssa, en pidä sitä tunnusmerkistön täyttävällä tavalla uhkaavana, panettelevana tai solvaavana. Vaikka kirjoituksen päätelmä on ollut liioittelevan kärjekäs, kyseessä on riittävillä asiasyillä perusteltu ja sananvapauden rajoissa tapahtunut mielipiteen ilmaisu. Näin ollen ei kynnys soveltaa rikoslain 11 luvun 10 §:n rangaistussäännöstä tässä tapauksessa ylity.

       

Allekirjoitus        Apulaisvaltakunnansyyttäjä        Jorma Kalske

        Valtionsyyttäjä                Leena Metsäpelto

Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa ESS VerkkoPlus 1 kk 9,90 € ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa tästä 1kk
9,90€

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi