Seurat kokevat drop out -ilmiön uhaksi toiminnalleen

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain seuratoiminnan kehittämistukea, joka on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Ministeriölle osoitettuja seuratoiminnan kehittämistukihakemuksia pro gradu -työssään tutkinut Lari Metsälä havaitsi, että drop out -ilmiön vähentäminen oli tavoitteena useammassa kuin joka kolmannessa hankkeessa.