Iloa ja onnistumisen tunteita auttajille – Lahden Dilalla on noin 50 tuettua vapaaehtoista

Lahden Diakonialaitoksella on ollut erilaisten hankkeiden kautta erityistä tukea tarvitsevia vapaaehtoisia keväästä 2018 lähtien. Nyt tuettuja vapaaehtoisia on noin 50 hengen porukka, joka koostuu hyvin erilaisista ihmisistä.