Rengastuksella saadaan tietoa ilmastonmuutoksen seurauksista

Lintujen rengastuksella on pitkät perinteet. Tieteellisen rengastustoiminnan käynnistäjänä pidetään tanskalaista lehtori Hans Christian Mortensenia, joka alkoi rengastaa kottaraisia vuonna 1899. Suomi seurasi perässä vuonna 1913 professori Johan Axel Palménin johdolla.