Työn muutokset voivat tuoda esiin oppimisen ongelmia – aikuinenkin voi saada apua

On arvioitu, että jopa joka kymmenennellä työikäisellä aikuisella on lukivaikeus. Moni käy koulut läpi keksien omia kompensointikeinojaan.