Geenit vaikuttavat älykkyyteen kotikasvatusta enemmän

Noin 50 prosenttia älykkyyseroista selittyy perimällä. Lontoon King's Collegen tutkimuksessa tutkittiin adoptoituja lapsia ja siinä selvisi, että lasten ja biologisten vanhempien älykkyys korreloi vahvasti, mutta lasten ja adoptiovanhempien vain hyvin vähän. viime vuosien aikana on tunnistettu noin 500 geeniä, joilla on jonkinlaista vaikutusta älykkyyteen. Jokaisen yksittäisen geenin vaikutus älykkyyteen on hyvin pieni, mutta niiden yhteisvaikutus on merkittävä. Suurin osa älykkyyteen vaikuttavista geeneistä on kuitenkin vielä tunnistamatta.