Tärkeiden norojen ja purojen merkitys alkaa selvitä - ja niiden tila heikkenee koko ajan

Purot, lähteet ja muut pienvedet ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna hälyttävän huonossa tilassa.