Kariniemen kiistelty porrashanke tuli nähtäville, asukkaat ja yhdistykset aikovat tehdä muistutuksen

Kunto- ja maisemaportaat on tarkoitus rakentaa rannasta Hellä kivi -veistokselle. Vili Uuskallio

Lahdessa on asetettu nähtäville suunnitelma Karirannankujan omakotialueen läheisyyteen sijoitettavasta kunto- ja maisemaportaikosta. Portaiden paikka on pidetty ennallaan, vaikka sitä vastustettiin helmikuussa pidetyssä kuulemistilaisuudessa.