Heinolassa asuva rakennusneuvos: Vanhat kerrostalot valtiolle, omakotitalot kunnalle

Jos vanhoja kerrostaloja kunnostettaisiin edullisiksi vuokra-asunnoiksi, sen toivottaisiin tuovan Heinolaan eläkeläisiä pääkaupunkiseudulta ja näin lisäävän asukaslukua. Juha Peurala

Rakennusneuvos Pekka Rajajärvi on vuoden verran esittänyt toimenpiteitä, joilla puututtaisiin taannehtivien paikkakuntien asuntojen hintojen romahdukseen.