Kärkölässä varastoitu luvatta iso määrä vaaralliseksi epäiltyjä jätteitä – jätteitä pidetty sadoissa muovikonteissa

Hämeen poliisi tutkii törkeää ympäristön turmelemisrikosta Kärkölässä.

Kärkölän kunnan alueelle on varastoitu kahteen halliin poliisin vaaralliseksi epäilemiä nestemäisiä jätteitä ilman ympäristöviranomaisen antamaa lupaa.

Nesteet on lisäksi varastoitu tavalla, joka ei täytä varastoinnille asetettuja turvallisuusvaatimuksia eli ilman asianmukaisia suojausrakenteita, kuten vuotoaltaita. Kemikaalit on varastoitu varastohalleihin muovikonteissa, joiden tilavuus on 1 000 litraa. Kontteja on tämänhetkisen tiedon mukaan kaiken kaikkiaan noin 750 kappaletta.

Poliisi kertoo epäilevänsä, että kyseessä on niin sanottu jätteen dumppaaminen eli jätehuollon laiminlyönti. Jäte, jonka käsittely asianmukaisesti aiheuttaisi jätteen haltijalle huomattavia kustannuksia, on hylätty varastohalleihin Kärkölään.

Jätteitä on aikaisemmin käytetty tuotantolaitoksessa, jonka toiminta on päättynyt konkurssiin. Jätteet eivät ole peräisin Päijät-Hämeen alueelta.

Romupihan luvaton yritystoiminta jatkuu Nastolassa, 25 000 euron uhkasakko voidaan panna täytäntöön viimeistään vuoden lopulla

Poliisi on käynnistänyt jätehuollon laiminlyönnistä esitutkinnan. Se tekee yhteistyötä ympäristövalvontaviranomaisten ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslaitos on tarkastanut varastohallit ja kohteessa ei ole akuuttia vaaraa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ei tiedota asiasta.

Hämeen ely-keskus on ryhtynyt asiassa ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämiin toimenpiteisiin.

Poliisi kertoo, ettei se tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa.

Ympäristörikokset ovat Suomessa liki yhtä tuottoisia kuin huumekauppa – "Tässä pyörivät isot rahat"

Ely-keskus sai kemikaaleista tiedon konkurssipesän pesänhoitajalta äskettäin. Poliisi päätti tiedottaa tapauksesta heti, jotta mahdollisilta huhuilta saadaan katkaistuksi siivet.

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Minna Riskin mukaan kontit on tuotu Kärkölään viime kesänä maanteitse. Alustavien tietojen perusteella kontit ovat ainakin pääosin täysinäisiä. Vuodoista ei ole merkkejä.

Lakimies Jonna Lahdelma Hämeen ely-keskuksesta kertoo, että viranomaisilla on melko tarkka kuva siitä, mitä ainetta konteissa on.

Akuuttia vaaraa ei ole, hän sanoo. Varastohallit eivät sijaitse pohjavesialueella.

Viranomaiset eivät poliisitutkintaan vedoten kerro, mistä konkurssipesästä on kyse, tai edes sitä, kuinka kaukaa maakunnan rajojen ulkopuolelta jätteet on tuotu, kuka ne on tuonut tai kenen toimeksiannosta ne on tuotu.

Jätteitten hävittämiskustannuksista viranomaisilla ei ole esittää arviota. Konkurssipesällä ei ole tarkoitukseen varoja.

– Selvitämme myös muiden tahojen vastuita jätteiden asiamukaisen käsittelyn järjestämisessä, Lahdelma sanoo.

Jätelain mukaan viranomainen voi tietyin edellytyksin velvoittaa kiinteistönomistajan hävittämään jätteet.

Juttua täydennetty 20.3. kello 16.38. Lisätty Hämeen ely-keskuksen ja tutkinnanjohtajan osuus.

Mainos: Etelä-Suomen Sanomat

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut