Terveydenhuolto sai yhtenäiset ohjeet salassa pidettävien potilastietojen luovuttamisesta poliisille

Jos hoitaja epäilee lapsen joutuneen pahoinpitely- tai seksuaalirikoksen uhriksi, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä poliisille, vaikka potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tätä korostaa uusi viranomaisten tiedonvaihtoa koskeva ohje.