Naiset "aliedustettuina" varusmiehinä ja sotilasrikoksissa, yleensä kyse luvattomasta poissaolosta

Alttius syyllistyä sotilasrikoksiin näyttää olevan yhteydessä siihen, onko henkilö tullut varusmiespalvelukseen vapaaehtoisesti vai velvollisuudesta. Vapaaehtoisesti palvelukseen tulleet naiset tekevät häviävän pienen osan kaikista sotilasrikoksista.