Salpakankaan uuden koulun tiloissa pakokaasun ja viemärin hajua

Salpakankaan koulun uusissa tiloissa on kärsitty tilapäisistä sisäilmaongelmista. Muutamissa luokissa on havaittu pakokaasun ja viemärin hajua, joka on aiheuttanut oireita osalle oppilaista ja opettajista.