Verottajalla pian asiaa kiinteistönvälitysketjuille - Kaikkien välittäjien tuloista ei ole peritty veroja

Itsenäisinä yrittäjinä työskentelevillä kiinteistönvälittäjillä on yhteistyösopimukset kiinteistönvälitysketjujen kanssa. Sopimusten sisältö vaihtelee ketjukohtaisesti. viikossa. Mirja Hussain

Kiinteistönvälitysala uhkaa joutua verotalkoisiin, koska ennakonpidätysten maksaminen on ollut erittäin tulkinnanvaraista ja niitä on jätetty maksamatta. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) hiljattain antama päätös muuttaa alan verotuskäytäntöä, verottaja saattaa takautuvasti periä maksamattomia ennakonpidätyksiä.