Syöpien riski on palannut normaaliksi Kärkölässä

Ympäristöterveyskeskuksen johtaja Pentti Lampi kertoo , että kaikki syöpäriskit ovat palanneet Kärkölässä tavalliselle tasolleen puhtaan vesijohtoveden käytön aikana.

Kärkölän kunnan vanha vedenottamo suljettiin vuonna 1987, kun sen vedestä löydettiin suuria pitoisuuksia kloorifenoleita. Paikallisella sahalla oli käytetty vuoteen 1984 asti kloorifenolipitoista KY5:ttä estämään puutavaran sinistymistä.

Vedenottamon ja sahan väliseltä alueelta mitattiin pohjavedestä suuria kloorifenolilukemia. Myös läheinen Valkjärvi todettiin kloorifenolien saastuttamaksi. Siksi terveysviranomaiset käynnistivät heti tutkimukset väestön altistumisesta ja terveysvaikutuksista.

Vedenottamon piirissä oli yli 3 000 asukasta. Lisäksi kloorifenolille altistuivat Valkjärven kaloja syöneet ihmiset.

Vuosien 1987-2006 syöpäseurannassa Kärkölän non-Hodgkin-lymfoomien ja pehmytkudostapausten määrä jäi jopa hieman odotettua pienemmäksi.

Pentti Lammen mukaan nämä nopeat muutokset syöpävaarassa kloorifenolialtistuksen päättymisen jälkeen viittaavat siihen, että kloorifenoleilla voisi olla syövän kehittymistä nopeuttava niin sanottu promootiovaikutus syövän syntyprosessissa.

- Tulokset tuovat lisänäyttöä myös sille, että kloorifenolit itsessään ilman dioksiinien vaikutusta voivat liittyä sekä pehmytkudosyöpään että imusolmukesyöpään.

Syöpärekisterin tilastoista löydettiin vuosilta 1972-1986 14 tapausta non-Hodgkin-lymfoomaa, kun keskimääräinen taso olisi ollut seitsemän. Pehmytkudossyöpiä ilmaantui kuusi, kun odotettavissa ollut määrä oli alle kaksi tapausta.

Tulosten mukaan niin juomaveden kautta kloorifenolille altistuneilla kuin kloorifenolien saastuttaman järven kaloja syöneillä oli suurentunut vaara sairastua non-Hodgkin-lymfoomaan. Kloorifenolialtistuksella saattoi olla osuutta myös pehmytkudossyöpien ilmaantuvuuden kasvuun.

Lue lisää aiheesta

Mainos: Etelä-Suomen Sanomat

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut