Hovioikeus tuomitsi Jari Aarnion 10 vuodeksi vankilaan ja määräsi vangittavaksi heti – Aarnio oli oikeuden mukaan Pasilan mies, joka järjesteli liki 800 hasiskiloa tynnyreissä Suomeen

Hovioikeuden mukaan rikokset osoittivat poikkeuksellista häikäilemättömyyttä poliisin päällikkövirkamieheltä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

STT

Helsingin hovioikeus on tuominnut Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion kymmenen vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Uusi näyttö on oikeuden mukaan antanut vahvaa lisätukea käräjäoikeuden johtopäätökselle, jonka mukaan Aarnio oli prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen käyttänyt Pasilan mies.

Hovioikeus katsoi Aarnion syyllistyneen viiteen törkeään huumausainerikokseen, törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin virkarikoksiin.

– Hovioikeus on katsonut, että Aarnio on käyttänyt hyväksi virkansa suomia mahdollisuuksia huumausainerikosten tekemiseksi ja niiden peittämiseksi piittaamatta seurauksista, joita muille hänen toiminnastaan aiheutuu, oikeuden tiedotteessa kerrotaan.

Hovioikeuden mukaan Aarnio myös vaikeutti tynnyrijutun tutkintaa lavastamalla syyttömän ihmisen Pasilan mieheksi. Sen lisäksi hovi katsoi Aarnion painostaneen tynnyreitä vastaanottaneen ihmisen muuttamaan kertomustaan aiemmassa oikeudenkäynnissä.

– Tutkinnan kestäessä Aarnio on asemaansa hyväksi käyttäen sotkenut rikostutkintaa monin eri tavoin oman kiinnijäämisensä välttämiseksi, hovioikeus toteaa.

Oikeuden mukaan Aarnion rikokset olivat erittäin vakavia ja vahingollisia ja ne osoittivat poikkeuksellista häikäilemättömyyttä poliisin päällikkövirassa toimivalta ihmiseltä.

Myös käräjäoikeus tuomitsi Aarnion aiemmin kymmeneksi vuodeksi vankilaan.

Oikeuden mukaan esimerkiksi tynnyreiden maahantuontitapa tuki käsitystä huumeista

Hovioikeus katsoi, että Aarnio osallistui viiden huumelähetyksen järjestelyyn Hollannista Suomeen. Metallitynnyreihin piilotetuissa lähetyksissä oli oikeuden mukaan yhteensä 791 kiloa hasista.

Yhden tynnyrin osalta sisältö oli selvä: Hollannin poliisi takavarikoi Hollannissa yhdestä tynnyristä 141 kiloa hasista ja vaihtoi siihen valelastin ennen kuin tynnyri jatkoi matkaansa Suomeen. Takavarikosta alkaneessa rikostutkinnassa kävi ilmi, että sama lähettäjä oli lähettänyt aiemmin Suomeen saman kuljetusliikkeen kautta yhteensä viisi tynnyriä neljänä eri lähetyksenä.

Muiden tynnyreiden sisältö pääteltiin muun muassa lähetysten rahtikirjoihin merkityistä tynnyrien painoista. Rahtikirjoissa ilmoitettiin, että tynnyrit sisälsivät kyllästysainetta. Kaikki tynnyrit olivat ulkonäöltään ja rakenteeltaan samanlaisia.

Hovioikeus arvioi, että muun muassa tynnyreiden maahantuontitapa tuki vahvasti sitä käsitystä, että tynnyreissä oli huumeita. Oikeuden mukaan asiasta ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

– Tynnyreiden maahantuontitapa ja siihen liittynyt menettely tekaistuine vastaanottajamerkintöineen, käytetyt lähetys- ja vastaanottojärjestelyt sekä prepaid-liittymillä tapahtunut yhteydenpito tukevat vahvasti käsitystä tynnyreiden sisältämästä huumausaineesta, oikeus katsoi.

Hovioikeuden mukaan Suomeen pääsi perille neljässä eri lähetyksessä kerrallaan 100–280 kiloa hasista. Hyödyn määräksi arvioitiin 2 000 euroa hasiskilolta eli kaksi euroa grammalta. Aarnio oli huume-erien maahantuonnissa keskeisessä ja merkittävässä asemassa, eikä Aarnio riitauttanut rikoshyödyn määrää erikseen hovioikeudessa. Hovioikeus päätyi hyväksymään käräjäoikeuden johtopäätökset Aarnion saamasta rikoshyödystä.

Käräjäoikeus katsoi vuonna 2016, että Aarnio oli hyötynyt rikoksistaan yhdessä rikoskumppanien kanssa yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa.

Hovioikeus hylkäsi yhden huumesyytteen ja katsoi, että seksi ei tapahtunut virka-ajalla

Hovioikeus myös hylkäsi syytteen yhdestä törkeästä huumausainerikoksesta. Syyttäjän mukaan Aarnio olisi myynyt kolme kiloa hasista Seija Kortekallio-Lammelle, eli niin sanotulle Pohjois-Savon naiselle vuonna 2010. Syyttäjä esitti näyttönä tästä viestittelyä, jossa Aarnio muun muassa lähetti Kortekallio-Lammelle viestin, jossa sanoi "on mitä tarjota" ja Kortekallio-Lampi lähetti Aarniolle viestin "kolme tarviis". Aarnion mukaan tämä koski vihjepalkkion maksamista.

Hovioikeuden mukaan näyttö riitti siihen, että viestit koskivat kolmen kilon suuruista hasiserää, jota Kortekallio-Lampi on ollut ostamassa Aarniolta. Välitöntä näyttöä hasiksen luovuttamisesta tai sitä koskevasta maksutapahtumasta ei kuitenkaan esitetty. Niin hovioikeus päätyi hylkäämään syytteen molempien osalta.

Oikeudessa puitiin myös Aarnion seksielämää ja yhteydenpitoa julkisuudessa "Saarana" tunnetun prostituoidun kanssa. Käräjillä Aarnio oli tuomittu virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hänen katsottiin harrastaneen työajallaan seksiä Saaran kanssa ja myötävaikuttaneen tämän seksityöhön.

Vaikka Aarnio ja Saara olivat aiemmin olleet yhteydessä työasioissa, hovioikeus katsoi, että seksi ei tapahtunut virka-ajalla.

– Myöskään mahdollinen auttaminen prostituutiolla saatujen varojen säilyttämisessä ei ole voinut olla Aarnion virkatoimiin liittyvää toimintaa.

Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin.

Saaralla oli vaikutusta siihen, että Aarniota koskeva vyyhti lähti aikanaan purkautumaan tutkinnaksi. Ennen varsinaista esitutkintaa hän puhui kokemuksistaan sisäministeriölle.

"Poikkeuksellisen suuri käteisvarallisuus ei ole voinut olla laillisesta toiminnasta"

Hovissa Aarnio toisti tarinan miljonääriliikemiehestä, jota hän kertomansa mukaan konsultoi turvallisuusasioissa ennen liikemiehen kuolemaa. Aarnion mukaan häneltä löytyneet liki 450 000 euroa ovat liikemiehen maksamaa palkkiota. Hovioikeus ei uskonut selitystä vaan hyväksyi käräjäoikeuden tekemät johtopäätökset.

– Aarnion poikkeuksellisen suuri selittämätön käteisvarallisuus ei ole voinut olla peräisin mistään laillisesta toiminnasta. Sille ei ole tullut ilmi muuta uskottavaa selitystä kuin että rahat ovat peräisin huumausainekaupasta, käräjäoikeus katsoi aiemmin.

Hovioikeuden mukaan myös Aarnion Porvoon-kiinteistöltä löytynyt liki 65 000 euron rahakätkö oli Aarnion piilottamaa käteisvarallisuutta. Oikeudessa Aarnio selitti rahalöytöä rikollisten tekemällä lavastuksella

Hovioikeus katsoi, että Aarniolle oikeudenmukainen tuomio on 13 vuoden maksimirangaistus. Hänet tuomittiin vain kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, koska tuomioon vaikutti aiempi Trevoc-tuomio. Trevoc-oikeudenkäynnissä Aarnio tuomittiin jo aiemmin lainvoimaisesti kolmen vuoden vankeusrangaistukseen.

Tämä niin sanottu paljousalennus johtuu siitä, ettei rikosten käsittelyn jakautuminen eri oikeudenkäynteihin johtaisi kovempaan kokonaisrangaistukseen vain siksi, että rikokset on käsitelty eri oikeudenkäynneissä.

Iltalehden tietojen mukaan Aarnio etsintäkuulutettiin heti hovituomion antamisen jälkeen ja hänet määrättiin vietäväksi Sörnäisiin Helsingin vankilaan.

Myös jengipomo Vilhusen kymmenen vuoden vankeustuomio pysyi

Hovioikeus piti ennallaan myös Aarnion rikoskumppanin United Brotherhoodin ex-pomo Keijo Vilhusen kymmenen vuoden vankeustuomion. Vilhunen tuomittiin hovissa törkeistä huumausainerikoksista. Käräjätuomio oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta jäi voimaan, koska Vilhunen ei ollut valittanut siitä.

Sen sijaan syyte törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä hylättiin. Hovioikeus katsoi, että toisin kuin Aarnio, Vilhunen ei osallistunut syyttömän ihmisen lavastamiseen.

– Hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että Vilhunen olisi tiennyt Aarnion häneltä pyytämien toimeksiantojen liittyneen syyttömän henkilön lavastamiseen. Lavastamiseen liittyneistä teoista on siten tuomittu ainoastaan Aarnio.

Kahden muun Aarnion rikoskumppanin tuomiota hovioikeus muutti. Kortekallio-Lampi oli käräjillä tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankilaan. Hovioikeus kuitenkin alensi tuomion kahdeksi vuodeksi.

– Hovioikeus on katsonut, että Kortekallio-Lampi ei ole osallistunut tynnyrilähetysten maahantuonnin järjestelyyn.

"Malmin naisen" eli Mari Romanon kolmen vuoden ja kahden kuukauden vankeustuomio lyheni kolmeksi vuodeksi. Molempien naisten oikeus katsoi syyllistyneen törkeisiin huumausainerikoksiin.

Hovioikeus määräsi Aarnion, Vilhusen ja Romanon vangittavaksi heti.

Aarnion alaisena toimineen miehen kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion hovioikeus kumosi. Hovi katsoi, ettei ole näyttöä, että Mikael Runeberg olisi tiennyt Aarnion tavoitteesta sotkea keskusrikospoliisin esitutkintaa. Runeberg toimi esimiehensä ohjeiden mukaisesti, eikä syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttämiseen, oikeus toteaa.

Hovi tuomitsi Runebergin vähäisemmistä virkarikoksista sakkoihin, joiden katsotaan tulleen suoritetuksi. Myös Runebergin viraltapano kumottiin.

Nimi "Pasilan mies" tulee puhelimista

Nimitys Pasilan mies juontaa puhelimista, joihin keskusrikospoliisi (KRP) kiinnitti huomiota tehdessään televalvontaa huumetynnyreihin liittyvässä aiemmassa tutkinnassa. Puhelinten käyttäjän henkilöllisyyttä ei tiedetty, mutta niiden huomattiin paikantuvan Länsi-Pasilassa sijaitsevaan tukiasemaan. KRP kävi läpi tietämiään Pasilassa asuvia rikollisia yrittäessään selvittää, kuka voisi olla huumetynnyreistä viestittelevä "Pasilan mies".

Puhelimia seurattiin, ja Pasilan miehen jäljet osoittivat yllättäen Aarnion ja rikollispomo Vilhusen tapaamiseen.

Sitten tutkinnassa selvisi, että Aarnio asui Länsi-Pasilassa, ja tajuttiin että siellä oli myös Helsingin poliisin toimitiloja. Huomattiin, että Aarnion oma puhelin paikantui toistuvasti samoihin tukiasemiin Pasilan miehen puhelinten kanssa. Kun Aarnio matkusti kesälomalla Hankoon, myös Pasilan miehen puhelimen huomattiin yhdistyvän tukiasemaan Hangossa. Kun Aarnio oli ulkomailla, Pasilan miehen puhelimet hiljenivät.

Hovioikeus ja käräjäoikeus katsoivat syyttäjien tavoin, että puhelimilla järjesteltiin huumetynnyreitä Suomeen, ja Aarnio oli niitä käyttänyt Pasilan mies.

Aarnion puolustuksen mukaan Pasilan miestä ei ole

Aarnion puolustus on kiistänyt syyttäjän näkemyksen Pasilan miehen puhelimista ja siitä, että niitä olisi käytetty rikolliseen toimintaan. Aarnion puolustuksen mukaan KRP:n haaviin jäivät puhelutiedot Helsingin huumepoliisin työpuhelimista, joilla pidettiin yhteyttä alamaailman tietolähteisiin.

– Pasilan miestä ei ole, Aarnion puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi sanoi loppulausunnossaan .

Aarnio kiistää myös sen, että puhelimet yhdistäisivät hänet rikoksiin. Aarnion mukaan puhelimet ovat olleet yhteisessä käytössä, ja niitä ovat käyttäneet useat poliisimiehet.

Siitä, kuka milloinkin käytti huumepoliisin tietolähdepuhelimia, ei ole saatavilla tarkkaa kirjanpitoa. Tietolähderekisterit tuhottiin viime vuosikymmenen loppupuolella, eikä lähteitä merkitty rekisteriin vuosiin. Aarnio on selittänyt rekistereiden tyhjentämistä muun muassa lähteiden suojelulla.

Tietolähdetoiminnan epäselvyyksistä käytiin oikeutta erillisessä jutussa, jossa virkavelvollisuuden rikkomisesta syytettynä oli Aarnion lisäksi korkeaa poliisijohtoa. Kaikkien kahdeksan syytteet hylättiin.

Aarniota ja Vilhusta yhdistää myös Vuosaaren palkkamurha

Tynnyrijutun käräjätuomion lisäksi Aarnio on tuomittu kolmen vuoden vankeuteen kaksoisroolistaan seurantalaiteyhtiö Trevocissa ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa.

Hovioikeus katsoi lainvoiman saaneessa tuomiossaan Aarnion pettäneen Helsingin poliisia ja suojelupoliisia ja saaneen Trevoc-omistuksista merkittävää taloudellista hyötyä. Oikeuden mielestä Trevocin toimittamat seurantalaitteet eivät soveltuneet poliisin salaiseen tiedonhankintaan, koska yhtiön omistusjärjestelyt olivat salattuja ja niissä oli mukana United Brotherhood -liivijengin silloinen pomo Keijo Vilhunen, jonka oikeus katsoi auttaneen Aarniota rahoituksen järjestelyssä.

Poliisi tutkii myös Aarnion osallisuutta Vuosaaren palkkamurhaan. Rikollispiireissä pyörinyt ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal katosi jäljettömiin matkustettuaan vuonna 2003 Suomeen tapaamaan lapsuudenystäväänsä. Ünsalin murhasta tuomittiin aikanaan elinkautisiin vankeusrangaistuksiin kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Aarniota on viime kesästä alkaen epäilty murhasta sillä perusteella, että hän olisi poliisina tiennyt murha-aikeista ja jättänyt teon estämättä. Uudessa esitutkinnassa on epäiltynä myös Vilhunen. Molemmat kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

"Aarnio näyttää hyväksikäyttäneen alaisiaan ja jengipomo Vilhusta"

Hovioikeuden tuomio oli odotettu Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja entisen jengipomon Keijo Vilhusen osalta, sanoo Antti Sundberg, yksi jutun syyttäjistä.

– Heidän osaltaan hovioikeus hyvin pitkälti pysytti käräjäoikeuden tuomion. Mitä tulee Aarnion alaisiin sitten, hovioikeus näyttää katsoneen, että he eivät olleet tietoisia Aarnion motiiveista. Hovioikeuden näkemys näyttää olevan se, että Aarnio on hyväksikäyttänyt alaisiaankin ja lavastuksen osalta myös Vilhusta.

Oikeuden mukaan hän yritti myös lavastaa United Brotherhood -jengiläisen Pasilan mieheksi. Hän sai Vilhusen viemään erään puhelimen jengin Turun-kerhotilaan, jossa jengiläinen usein oleskeli. Sitten Aarnion alaiset tekivät tiloihin etsinnän ja takavarikoivat puhelimen saattaakseen puhelimen löytymisen keskusrikospoliisin tietoon.

Sundberg toteaa, että syyttäjien täytyy vielä lukea tuomio ja sen perustelut kunnolla läpi ennen kuin he tekevät päätöksen siitä, haetaanko valituslupaa tuomioon korkeimmasta oikeudesta johonkin osuuteen tuomiota. Syyttäjät olivat osan tuomituista kohdalla eri mieltä oikeuden kanssa. Syyttäjä näkee, että suurimmat muutokset tuomiossa liittyvät nimenomaan muihin tuomittuihin kuin Aarnioon ja Vilhuseen.

Kommentoi

Uutiskirje

Tilaa ESS.fi-uutiskirje, saat Päijät-Hämeen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat uutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut