Henkilötunnus yhdistää viranomaistiedot

Suomen eri sosiaali- ja terveysrekisterien tietojen käyttöön on voinut viime vuodesta lähtien hakea lupia kootusti THL:n yhteydessä toimivalta tietolupaviranomaiselta, Findatalta. Aiemmin muun muassa THL:n, Valviran, Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen sekä Digi- ja väestötietoviraston tiedot on pitänyt hankkia erikseen.