Uudistunut jätelaki tuo muutoksia asuinkiinteistöjen jätehuoltoon – Salpakierto Oy kilpailuttaa jatkossa pakkaus- ja biojätteiden kuljetukset

Uudistus lisää jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kun jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän. Pirjo Kamppila

Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain muuttamiseksi. Jätelakiuudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita.

Mainos: Lahden Diakonialaitos

Sinäkin voit olla vapaaehtoinen mentori