Karjalaisten itkuvirsien avulla lähetettiin viestejä tuonpuoleiseen ja ilmaistiin kaipuuta ja rakkautta

Viliina Silvonen kertoo kiinnostuneensa itkuvirsiperinteestä jo opiskellessaan folkloristiikan perustutkintoa. Parhaillaan hän viimeistelee aiheesta väitöskirjaa. Petra Mustonen

Kun aunuksenkarjalaista itkuvirsiperinnettä väitöstutkimuksessaan tarkasteleva folkloristi Viliina Silvonen Helsingin yliopistosta kuuntelee äänitteiltä vanhan kansan itkuvirsiä, tuntee hän olevansa samaan aikaan kahdessa keskenään jokseenkin ristiriitaisessa paikassa. Itkijän ääni ei tunnu sopivan arkistosalin kolkkoon ympäristöön, vaan se vetää jonnekin muualle.

Mainos: Lahden Diakonialaitos

Sinäkin voit olla vapaaehtoinen mentori