Selvitys ehdottaa Heinolan kaupungintalon siirtämistä entisen seminaarin alueelle, myös kirjastolle olisi tilaa

Esimerkiksi Heinolan kaupungintalon ja kirjaston toimintojen siirtämistä seminaarin alueelle on selvitetty. Taina Kivijärvi

Heinolan elinkeinopäällikön Timo Kaattarin tiimeineen valmistelema kokonaisuus Heinolan seminaarin rakennusten jatkokäyttömahdollisuuksista on valmistunut. Nyt on tutkittu mahdollisuuksia pelastaa rakennukset. Tavoitteena on ollut löytää kiinteistölle ostaja, joka kunnostaisi rakennukset ja vuokraisi niitä uuteen käyttöön.

Mainos: Lahden Diakonialaitos

Sinäkin voit olla vapaaehtoinen mentori