Hämeen ely-keskus päätti, että Heinolan Prisma-hanke vaatii yva-menettelyn

Hämeen kiinteistöt oy:n vähittäiskaupan suuryksikön rakentamishankkeeseen eli niin kutsuttuun Prisma-hankkeeseen Tähtiniemessä sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista arviointimenettelyä (yva-menettely).