Opetuksen hybridimalli käyttöön Lahdessa ensi viikolla

Lahden lukioissa lähiopetukseen pääsevät ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Lähiopetusjakso alkaa 14.4. Muiden lukiolaisten opetus jatkuu etäopetuksena. Katja Luoma

Lahden yläkoulujen yhdeksäsluokkalaiset pääsevät ensi maanantaista alkaen viikoksi lähiopetukseen, kun kaupunki ottaa käyttöön alueellisen koronatyöryhmän suosituksen opetuksen järjestämisestä hybridimallin mukaisesti. Kaupungin lukioissa lähiopetukseen pääsevät lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijat jakson vaihtumisen vuoksi vasta 14.4. alkaen. Samaan aikaan muiden luokkien oppilaat saavat etäopetusta. Lähiopetustunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.