Suomen Yrittäjät vaatii uudistuksia työmarkkinoille – Lahdessa linjattiin vaatimukset irtisanomisuojan keventämisestä ja paikallisen sopimisen lisäämisestä

Suomen Yrittäjien liittokokous vaatii uudistuksia työmarkkinoille. Liittokokouksen mukaan hallituksen pitää esimerkiksi madaltaa työllistämisen riskejä pienimmissä yrityksissä keventämällä irtisanomissuojaa, lisätä paikallisen sopimisen mahdollisuutta sekä poistaa takaisinottovelvollisuus. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa.