Lahdessa yksityisen päivähoidon osuus on ylittänyt valtuuston asettaman rajan

Touhula-ketju on suurin yksityinen päiväkotiyritys Lahdessa. Yksi ketjun päiväkodeista sijaitsee Tonttilassa. Mirja Hussain

Yksityisen päivähoidon osuus Lahden varhaiskasvatuksessa on 31 prosenttia, joka on niukasti yli valtuuston hyväksymän 30 prosentin raja-arvon. Yksityinen tarjonta on kasvanut nopeasti sen jälkeen, kun Lahti vuonna 2018 otti käyttöön palvelusetelit.