Aluehallintovirasto: Ensihoidon vasteajat Iitissä pidentyivät selvästi loppukeväästä 2020 - seurantaa jatketaan

Iitin paloasema. Katja Juurikko

Iitin kunnan ensihoidon palvelutason toteumaa kuvaava taulukko vuoden 2020 toiselta vuosineljännekseltä näyttää paljon punaisemmalta kuin ensimmäisen neljänneksen taulukko. Vasteajat ovat pidentyneet.