Julkisten hankintojen laittomuusepäilyistä tulee lain valvojalle koko ajan enemmän vihjeitä, mutta vain harva johtaa seuraamuksiin

Kansalaiset antavat yhä enemmän vihjeitä laittomiksi epäilemistään julkisista hankinnoista Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV).