Miksi nuorten kesätyöseteleitä jää Hollolassa käyttämättä? Näin vastaa kunnan työllisyysvastaava

Hollolassa pidettiin lokakuussa 9.-luokkalaisten vaikuttamispäivä. Sen yhteydessä otettiin esiin Salpakankaan koulun aloite kesätyösetelien määrän lisäämisestä, mutta kunnan elinvoimajohtaja Heli Randell kommentoi aihetta toteamalla, että monena vuonna kunnan jakamia seteleitä jää käyttämättä.