Läksyistä tuli peikko joka neljännelle peruskoululaiselle Lahden seudulla

Koulunkäynti on haastavaa monille Päijät-Hämeen peruskoululaisille. Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka neljäs peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista on vaikeuksissa läksyjen kanssa.