Kadonneita etsitään jatkossa myös moottorivarjoliitimillä - "Liidin voi helposti luodata joenuomia, teiden varsia ja hakkuuaukeita"

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on saamassa merkittävän uuden avun kadonneiden etsintään. Moottorivarjoliitoa harrastavia kansalaisia on koulutettu pelastustehtäviin tämän vuoden alusta lähtien.