Lahden kaupungin työhyvinvointikyselyssä tulokset heikkenivät kautta linjan

Lahden tarkastuslautakunta kiinnittää viime vuotta koskevassa arvioinnissaan huomiota kaupungin henkilöstön työhyvinvointiin. Arviot kaupungin työnantajakuvasta ja oman työyksikön toimintatavoista ovat pudonneet hyvältä tasolta tyydyttävälle tasolle.