Lahti haluaa lopettaa jätteiden loppusijoituksen vuoteen 2050 mennessä – erityisesti biojäte ja vanhat huonekalut ovat kuitenkin esteitä kierrätyksen tehostamisen tiellä

Yksi Lahden vuonna 2018 hyväksymän ympäristöohjelman tavoitteista on lopettaa jätteiden hautaaminen kaatopaikalle ja polttaminen voimalan kattilassa. Jätteiden halutaan jatkavan maanpäällistä vaellustaan uusien tuotteiden raaka-aineena. Tavoite on asetettu kohtuullisen kauas, vuoteen 2050, mutta matka kohti kiertotalouden aikakautta on jo alkanut jo vuosia sitten.