Taiteella on hyvinvointia edistävää ja jopa parantavaa voimaa – voisiko terveysasemalta saada kulttuurireseptin?

Tanssin on todettu parantavan esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavien motoriikkaa. Ronja Koskinen

Taide vaikuttaa ihmisiin suotuisasti niin psyykkisellä kuin fysiologisellakin tasolla. Tutkimusten perusteella tiedetään, että taiteen eri muodot esimerkiksi lievittävät kipua ja tukevat useiden sairauksien hoitoa. Taidetta voidaan hyödyntää tehokkaasti myös esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisessä ja lasten oppimisvalmiuksien vahvistamisessa.