Sysmän lintuvesien suurin uhka on rehevöityminen

Sysmän Artjärvi on pieni ja varsin rehevä järvi, jolla pesii erilaisia lintulajeja. Armi Salonen

Sysmän kirkonkylää ympäröivälle Sysmän lintuvesien Natura 2000 -alueelle laaditun uuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on parhaillaan nähtävillä.