Museovirasto kiirehtii Heinolan Seminaarin kiinteistöjen valvontaa

Katselmukseen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että Seminaarin rakennukset pitäisi saada kunnostettua. Ilmaan heitettiin myös siivoustalkoot. Taina Kivijärvi

Kaksituntinen katselmus Heinolan seminaarin kiinteistöissä keskiviikkona ei johtanut ratkaisuun tai päätöksiin, mutta se antoi osallistujille kuvan rakennusten kunnosta. Katselmukseen osallistui Heinolan kaupungin, Hämeen Ely-keskuksen sekä Museoviraston edustajia.