Katso Päijät-Hämeessä voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset

Koronatestejä tehdään muun muassa Akuutti24:n testauskontissa Lahdessa. Lähihoitaja Jenna Virta ottaa koronanäytteen Myy Vainiolta, joka istuu äitinsä Roosa Mielosen sylissä. Katja Luoma

ESS

Koronaepidemia on alueellamme kiihtymisvaiheessa 8.7. alkaen.

Lahdessa yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja ulkotiloissa 50 henkilöön 12.9. asti. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää, jos toimitaan THL:n terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Muissa Päijät-Soten alueen kunnissa ei ole tilaisuuksien henkilömäärien ylärajoja.

Koko alueella yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään siten, että osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta.

Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin.

Ravintoloissa anniskelu on sallittu klo 07–00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Kaikkien ikäryhmien myös sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoimintaa kilpailuineen voidaan harjoittaa noudattaen turvaetäisyyksiä ja ohjeita turvalliseen harrastamiseen. Osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä on suositeltavaa noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti

Maskien käyttösuositus koskee Päijät-Hämeessä kaikkia yli 12-vuotiaita.

Koronapandemiatilannetta arvioidaan viikoittain. Yhtymä ja alueellinen koronayhteistyöryhmä päättävät uusista rajoitustoimista.

Suositukset ja rajoitukset Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella:

1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Lahdessa kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää, jos toimitaan THL:n terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Muissa Päijät-Soten alueen kunnissa ei ole tilaisuuksien henkilömäärien ylärajoja.

Terveysturvallisuus ja mahdollisuus tosiasiallisesti välttää lähikontaktit sisätiloissa on edelleen varmistettava noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta sekä tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä kontaktia.

Koko alueella yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään siten, että osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta.

2. Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää ei rajoiteta. Edelleen on kuitenkin tarpeen rajoittaa fyysisiä lähikontakteja tartunnanriskin vuoksi. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Yksityisissä juhlissa kannattaa huomioida THL:n ohjeet turvallisten juhlien järjestämiseen.

3. Etätyö

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suosittaa vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi yhtymä suosittaa edistämään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

4. Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät voi käyttää maskia terveydentilansa vuoksi. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa: Kouluissa kuudesluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa ja lisäksi riskialueelta Suomeen saapuvilla matkustajilla heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan: kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa, kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa, konserttisaleissa, teattereissa, elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa, vanhempien pikaisilla vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa ja liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.

5. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sairaaloissa suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suositamme, että vierailulle osallistuisi kerrallaan mahdollisimman pieni määrä vierailijoita ja että vierailu toteutettaisiin ensisijaisesti ulkona tai sairaalan yleisissä tiloissa. Mikäli tapaaminen ei ole mahdollista osaston ulkopuolella, toivotaan vierailijoiden rajoittavan vierailun keston mahdollisimman lyhyeen. Suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä vierailujen yhteydessä. Vierailuja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: Palveluasumisen vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje.

6. Oppilaitokset

Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat lähiopetuksessa. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Kunnat tarjoavat maskit kouluille.

7. Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Anniskelu on sallittu klo 07–00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on sisätiloissa käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Ulkoterasseilla asiakkaalla ei tarvitse olla omaa istumapaikkaa, mutta turvavälien toteutumisesta on huolehdittava. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla. 

8. Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilaki lisää velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille sekä liikennöijille. Kaikissa asiakastiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä, olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset, sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi sekä tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

9. Julkiset tilat

Yleisölle avoimissa tiloissa on noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia.

Kirjastot ovat auki, mutta turvavälit tulee taata kaikissa tiloissa. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta voi alkaa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

10. Harrastus- ja ryhmätoiminta

Kaikkien ikäryhmien myös sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoimintaa kilpailuineen voidaan harjoittaa noudattaen ohjeita turvalliseen harrastamiseen. Osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta turvallisuusohjeita tulee edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Ryhmäharrastuksissa on noudatettava terveysturvallisuussuosituksia. Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia: ryhmien sekoittamista vähennetään, halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään, sisääntuloa porrastetaan, ryhmien kokoa pienennetään, turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä, harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos, osa harrastuksista toteutetaan etänä ja harjoitusten sisältöä muutetaan.

11. Matkustaminen

Huomioi  THL:n matkustusohjeet ja Omakannasta saatava koronatodistus.

Ulkomailta palaaville matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan rajalla (esim. lentokentällä) tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Toinen näyte aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testituloksia odottaessa on pysyttävä omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassa. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voi omaehtoisen karanteenin keskeyttää. Omaehtoista karanteenia ja sen lisäksi otettua näytettä 72 tuntia maahan paluun jälkeen ei tarvita seuraavissa tapauksissa: kun henkilö on saanut kaksi rokotusannosta, ja 2. rokotuksesta on yli 2 viikkoa, tai kun henkilö on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin alle 6 kk sitten, tai kun henkilö on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin, ja on saanut yhden rokoteannoksen yli viikkoa aikaisemmin (riippumatta sairastetun taudin ajankohdasta), kun henkilö on kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut vain maassa, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus on korkeintaan 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana (myös rokottamattomat henkilöt).

12. Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 10 vuorokautta. Karanteenin voi tartuntatautilääkärin ohjauksessa purkaa, jos altistuneesta henkilöstä aikaisintaan 6 vuorokautta indeksin oireiden alkamisen jälkeen otettu testi (ensisijaisesti PCR) on negatiivinen.

13. Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voidaan yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

14. Lasten ja nuorten leirit

Lasten ja nuorten leirejä varten ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL antaneet ohjeistuksen. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa. Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, että olisi mahdollisimman vähän kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana ja vähennetään karanteeniin joutuvia, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.

Katso ohjevideo ja kuvat, kuinka kasvomaski eli suu- ja nenäsuojain puetaan ja kuinka sitä käytetään oikein

Päivitetty lasten ja nuorten sisäharrastustoiminnan osalta 1.2. kello 22.50. Päivitetty kauttaaltaan 18.1. kello 19.07. uusilla tiedoilla rajoituksista, jotka jatkuvat 15.2. saakka. Päivitetty 8.2. kello 17.10, Lahden ja Hollolan toisen asteen oppilaitokset voivat halutessaan palata lähiopetukseen 16. helmikuuta alkaen. Päivitetty jälleen 22.2. koronayhteistyöryhmän suosituksilla ja tiedolla tartuntatautilain muutoksista. Päivitetty kauttaaltaan 1.3. koronayhteistyöryhmän suosituksilla ja 3.3. avin uusilla rajoituksilla. Päivitetty 11.3. kauttaaltaan. Päivitetty kauttaaltaan 16.3. Päivitetty koronayhteistyöryhmän suosituksilla 23.3 ja 7.4. Päivitetty 9.4., 12.4, 20.4., 26.4., 7.5., 10.5., 12.5., 7.6., 15.6., 9.8 ja Päivitetty kauttaaltaan 31.8.

Kommentoi

Mainos: Fira Group oy

Hyvä yhteishenki saa palaamaan ja pysymään

Uutiskirje

Tilaa ESS.fi-uutiskirje, saat Päijät-Hämeen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat uutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut