Puheenjohtajan ääni ratkaisi: päätöstä Lahden keskustan kehästä ja Vesijärvenkadun bussiterminaalista lykättiin vuodella eteenpäin

Vuoksenkatua (kuvassa poikittain) on kaavailtu osaksi keskustan kehäreittiä. Koulujen kohdalla katu kulkisi betonikannen alla. Juha Peurala

Periaatepäätös Lahden keskustan kehästä ja Vesijärvenkadun uudesta bussiterminaalista on lykkääntymässä vuodella eteenpäin. Kaupungin tekninen ja ympäristölautakunta päätti tiistaina äänestyksen jälkeen palauttaa keskustan liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.